Posted by on 1 września 2019

Wszystkie modele regresji zostały dostosowane do wieku, źródła komórek macierzystych, nasilenia choroby, wyczerpania limfocytów T (tak lub nie), reżimu transplantacji, płci biorcy i dawcy (samiec-samiec, mężczyzna-kobieta, kobieta-mężczyzna lub kobieta- samica), cytomegalowirus serostatus i rok przeszczepu. Wartości P z regresji Coxa uzyskano za pomocą testu Wald a. Wszystkie podane wartości P są dwustronne. Wyniki
Związek alleli rs9277534 i HLA-DPB1
Spośród 537 próbek homozygotycznych pod względem HLA-DPB1 i rs9277534, HLA-DPB1 * 02, 04 i 17 były związane z rs9277534AA, natomiast HLA-DPB1 * 01, 03, 05, 06, 10, 11, 13, 15, 16 , a 19 zostało połączonych z rs9277534GG. Podobnie, gdy liczba kopii (0, lub 2) każdego allelu HLA-DPB1 została zbadana we wszystkich próbkach, allele HLA-DPB1 * 02, 04 i 17 były związane z rs9277534A i HLA-DPB1 * 01, 03, 05, 06, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19 i 20 były związane z rs9277534G (p <0,001 dla obu).
Aby potwierdzić, że wiązanie HLA-DPB1-rs9277534 można przewidzieć z dużą dokładnością u osób heterozygotycznych pod względem HLA-DPB1, rs9277534, rs2281389 lub kombinacji tych markerów, fizycznie oddzieliliśmy chromosomy w 18 liniach komórkowych (patrz Materiały i Sekcja metod w dodatkowym dodatku) i związana rs9277534 z allelem HLA-DPB1 i rs2281389 (Figura 2). Phase wyprodukował haplotypy identyczne z przewidywanym wiązaniem u 3505 osób, u których genotypowaliśmy rs9277534. Na podstawie próbek niefazowanych i podzielonych na fazy zidentyfikowano haplotypy HLA-DPB1 o długości 3254 rs9277534A i haplotypy pozytywne 254 rs9277534G (Tabela
Wpływ allelu rs9277534 na ekspresję HLA-DPB1
Figura 3. Figura 3. Korelacja ekspresji HLA-DPB1 z rs9277534 Allel w 3 nieulegającym translacji regionie ekspresji mRNA RNA HLA-DPB1.HLA-DPB1 (mRNA) określono za pomocą ilościowego testu reakcji łańcuchowej polimerazy ( Test TaqMan Gene Expression) u 81 osób: 49 z genotypem rs9277534AA i 32 z genotypem rs9277534GG. Dane przedstawiono jako znormalizowane indywidualne punkty danych (2-deltaCt [delta Ct = gen Ct będący przedmiotem zainteresowania – kontrola endogenna Ct]) na polach o bokach i bokobrodach. Pozioma linia w każdym polu wskazuje medianę wartości wyrażenia; pionowe linie oznaczają najmniejsze i największe nie-odstające w tych danych.
Średnia znormalizowana ekspresja HLA-DPB1 wynosiła 14,62 znormalizowanych indywidualnych punktów danych dla próbek rs9277534AA, w porównaniu z 24,95 dla próbek rs9277534GG (średnia różnica w ekspresji, -10,33, 95% przedział ufności [CI], -11,95 do -5,70; P <0,001 ) (Rysunek 3). Wyniki te potwierdzają wcześniejsze obserwacje, że allele HLA-DPB1 związane rs9277534A są wyrażane średnio na niższych poziomach niż allele związane rs9277534G.20
Związek między wynikami klinicznymi a allelem rs9277534
Biorcy przeszczepów z niedopasowaniem HLA-DPB1 związanym z rs9277534G mieli większe ryzyko ostrej GVHD stopnia II, III lub IV oraz choroby III lub IV stopnia (Tabela S6 w Dodatku Dodatkowym), w porównaniu z biorcami, którzy mieli niesparowane połączenia rs9277534A, przy współczynnikach hazardów odpowiednio 1,32 (95% CI, 1,13 do 1,55, P <0,001) i 1,34 (95% CI, 1,08 do 1,68; P = 0,009), odpowiednio [hasła pokrewne: zespół opóźnionej fazy snu, rak brodawki vatera, bongo allegro ]

 1. Speedwell
  19 stycznia 2019

  moje wyniki: tsh 4,400

 2. Swampmasher
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: Kolonoskopia w znieczuleniu[…]

 3. Vortex
  23 stycznia 2019

  a jaK DOPADNIE CHOROBA,NIE PODDAWAĆ SIĘ

Powiązane tematy z artykułem: bongo allegro rak brodawki vatera zespół opóźnionej fazy snu

Posted by on 1 września 2019

Wszystkie modele regresji zostały dostosowane do wieku, źródła komórek macierzystych, nasilenia choroby, wyczerpania limfocytów T (tak lub nie), reżimu transplantacji, płci biorcy i dawcy (samiec-samiec, mężczyzna-kobieta, kobieta-mężczyzna lub kobieta- samica), cytomegalowirus serostatus i rok przeszczepu. Wartości P z regresji Coxa uzyskano za pomocą testu Wald a. Wszystkie podane wartości P są dwustronne. Wyniki
Związek alleli rs9277534 i HLA-DPB1
Spośród 537 próbek homozygotycznych pod względem HLA-DPB1 i rs9277534, HLA-DPB1 * 02, 04 i 17 były związane z rs9277534AA, natomiast HLA-DPB1 * 01, 03, 05, 06, 10, 11, 13, 15, 16 , a 19 zostało połączonych z rs9277534GG. Podobnie, gdy liczba kopii (0, lub 2) każdego allelu HLA-DPB1 została zbadana we wszystkich próbkach, allele HLA-DPB1 * 02, 04 i 17 były związane z rs9277534A i HLA-DPB1 * 01, 03, 05, 06, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19 i 20 były związane z rs9277534G (p <0,001 dla obu).
Aby potwierdzić, że wiązanie HLA-DPB1-rs9277534 można przewidzieć z dużą dokładnością u osób heterozygotycznych pod względem HLA-DPB1, rs9277534, rs2281389 lub kombinacji tych markerów, fizycznie oddzieliliśmy chromosomy w 18 liniach komórkowych (patrz Materiały i Sekcja metod w dodatkowym dodatku) i związana rs9277534 z allelem HLA-DPB1 i rs2281389 (Figura 2). Phase wyprodukował haplotypy identyczne z przewidywanym wiązaniem u 3505 osób, u których genotypowaliśmy rs9277534. Na podstawie próbek niefazowanych i podzielonych na fazy zidentyfikowano haplotypy HLA-DPB1 o długości 3254 rs9277534A i haplotypy pozytywne 254 rs9277534G (Tabela
Wpływ allelu rs9277534 na ekspresję HLA-DPB1
Figura 3. Figura 3. Korelacja ekspresji HLA-DPB1 z rs9277534 Allel w 3 nieulegającym translacji regionie ekspresji mRNA RNA HLA-DPB1.HLA-DPB1 (mRNA) określono za pomocą ilościowego testu reakcji łańcuchowej polimerazy ( Test TaqMan Gene Expression) u 81 osób: 49 z genotypem rs9277534AA i 32 z genotypem rs9277534GG. Dane przedstawiono jako znormalizowane indywidualne punkty danych (2-deltaCt [delta Ct = gen Ct będący przedmiotem zainteresowania – kontrola endogenna Ct]) na polach o bokach i bokobrodach. Pozioma linia w każdym polu wskazuje medianę wartości wyrażenia; pionowe linie oznaczają najmniejsze i największe nie-odstające w tych danych.
Średnia znormalizowana ekspresja HLA-DPB1 wynosiła 14,62 znormalizowanych indywidualnych punktów danych dla próbek rs9277534AA, w porównaniu z 24,95 dla próbek rs9277534GG (średnia różnica w ekspresji, -10,33, 95% przedział ufności [CI], -11,95 do -5,70; P <0,001 ) (Rysunek 3). Wyniki te potwierdzają wcześniejsze obserwacje, że allele HLA-DPB1 związane rs9277534A są wyrażane średnio na niższych poziomach niż allele związane rs9277534G.20
Związek między wynikami klinicznymi a allelem rs9277534
Biorcy przeszczepów z niedopasowaniem HLA-DPB1 związanym z rs9277534G mieli większe ryzyko ostrej GVHD stopnia II, III lub IV oraz choroby III lub IV stopnia (Tabela S6 w Dodatku Dodatkowym), w porównaniu z biorcami, którzy mieli niesparowane połączenia rs9277534A, przy współczynnikach hazardów odpowiednio 1,32 (95% CI, 1,13 do 1,55, P <0,001) i 1,34 (95% CI, 1,08 do 1,68; P = 0,009), odpowiednio [hasła pokrewne: zespół opóźnionej fazy snu, rak brodawki vatera, bongo allegro ]

 1. Speedwell
  19 stycznia 2019

  moje wyniki: tsh 4,400

 2. Swampmasher
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: Kolonoskopia w znieczuleniu[…]

 3. Vortex
  23 stycznia 2019

  a jaK DOPADNIE CHOROBA,NIE PODDAWAĆ SIĘ

Powiązane tematy z artykułem: bongo allegro rak brodawki vatera zespół opóźnionej fazy snu