Posted by on 19 września 2018

Wykreślanie tętna żylnego (Phlebographia). Odróżnia się krzywą tętna żylnego przedsionkowego, czyli ujemnego i krzywą tętna żylnego komorowego, czyli dodatniego. Na udatnej krzywej żylnej przedsionkowej znajdują się 3 wzniesienia mianowicie: 1) wzniesienie przedsionkowe (a = atriumt. odpowiadające skurczowi przedsionka, a więc poprzedzające tętno tętnicy szyjnej 2) wzniesienie udzielone od tętna tętnicy szyjnej (c = carotis) odpowiadające czasowi skurczu lewej komory 3) wzniesienie komorowe (v = ventriculus), zależne od utrudnienia odpływu krwi z przedsionka w czasie skurczu komory, wzniesienie to jest mniejsze niż przedsionkowe. Między wzniesieniem c a następnym wzniesieniem na krzywej żylnej znajduje się duże wgłębienie x powstające nagle po ukończeniu skurczu przedsionka. Jest to wgłębienie przedsionkowo – rozkurczowe, zależne od szybkiego opróżniania się żył w okresie rozkurczu przedsionka. Po wzniesieniu bywa czasami większe wgłębien ie y (mniejsze wszakże niż wgłębienie x), zależne od rozkurczu komory. [hasła pokrewne: baza lekarzy w polsce, choroba chad objawy, motylki pro ana blog ]

Powiązane tematy z artykułem: baza lekarzy w polsce choroba chad objawy motylki pro ana blog

Posted by on 19 września 2018

Wykreślanie tętna żylnego (Phlebographia). Odróżnia się krzywą tętna żylnego przedsionkowego, czyli ujemnego i krzywą tętna żylnego komorowego, czyli dodatniego. Na udatnej krzywej żylnej przedsionkowej znajdują się 3 wzniesienia mianowicie: 1) wzniesienie przedsionkowe (a = atriumt. odpowiadające skurczowi przedsionka, a więc poprzedzające tętno tętnicy szyjnej 2) wzniesienie udzielone od tętna tętnicy szyjnej (c = carotis) odpowiadające czasowi skurczu lewej komory 3) wzniesienie komorowe (v = ventriculus), zależne od utrudnienia odpływu krwi z przedsionka w czasie skurczu komory, wzniesienie to jest mniejsze niż przedsionkowe. Między wzniesieniem c a następnym wzniesieniem na krzywej żylnej znajduje się duże wgłębienie x powstające nagle po ukończeniu skurczu przedsionka. Jest to wgłębienie przedsionkowo – rozkurczowe, zależne od szybkiego opróżniania się żył w okresie rozkurczu przedsionka. Po wzniesieniu bywa czasami większe wgłębien ie y (mniejsze wszakże niż wgłębienie x), zależne od rozkurczu komory. [hasła pokrewne: baza lekarzy w polsce, choroba chad objawy, motylki pro ana blog ]

Powiązane tematy z artykułem: baza lekarzy w polsce choroba chad objawy motylki pro ana blog