Posted by on 1 września 2019

Zarząd stwierdził, że wykorzystanie tych danych nie wymaga zgody pacjentów. Przepisy dotyczące zatwierdzenia przez FDA stanowią, że każdy lekarz, który zleca, dostarcza lub nadzoruje dostarczanie mifepristonu, musi podpisać umowę z jedynym amerykańskim dystrybutorem mifepristonu (Danco Laboratories) w celu zgłoszenia wszystkich poważnych zdarzeń niepożądanych związanych z jego stosowaniem. Poważne działania niepożądane obejmują wszystkie trwające ciąże (ciąże, które trwają nadal po zastosowaniu mifepristonu lub misoprostolu), krwotoki wymagające natychmiastowego leczenia, ciężkie zakażenia, hospitalizacje, zdarzenia potencjalnie zagrażające życiu i śmierć. Danco przekazuje wszystkie takie raporty do FDA. Pracownicy ośrodka opieki zdrowotnej Planned Parenthood zostali przeszkoleni w zakresie dokładnego i kompletnego zgłaszania poważnych zdarzeń niepożądanych. Raporty dotyczące zdarzeń niepożądanych są centralnie śledzone i monitorowane. Ośrodki zdrowia Planned Parenthood są kontrolowane na miejscu w celu wewnętrznej akredytacji przez PPFA. Od 2005 roku, równolegle z datą rozpoczęcia naszej analizy, proces akredytacji obejmował audyt w celu sprawdzenia, czy niepożądane zdarzenia związane ze stosowaniem mifepristonu do aborcji medycznych są składane w miarę potrzeb.
Ponieważ rozpoznanie łagodnego zakażenia poaborcyjnego jest klinicznie wysoce subiektywne i istnieje znaczna zmienność jego definicji, skupiliśmy się wyłącznie na poważnych infekcjach. Zaklasyfikowano jako ciężkie przypadki zakażeń, w których pacjentowi towarzyszyła gorączka miednicy z powodu gorączki i leczono dożylnymi antybiotykami w oddziale ratunkowym lub w jednostce szpitalnej lub w przypadkach, gdy udokumentowano sepsę lub śmierć spowodowaną zakażeniem. Informacje, które generują zgłoszenia o poważnym zakażeniu, mogą pochodzić od pacjenta, od lekarza planowanego rodzicielstwa, zapewniającego początkową opiekę lub opiekę po nim, lub od lekarza zapewniającego opiekę nad pacjentem w szpitalnym oddziale pomocy doraźnej lub w jednostce szpitalnej. Wiele stron Planned Parenthood zapewnia szkolenia dla mieszkańców ginekologii i położnictwa i często były one źródłem raportów, gdy pacjenci z planowanym rodzicielstwem byli widywani w oddziale ratunkowym lub w szpitalu.
Wizyty kontrolne rutynowo zaplanowane od do 2 tygodni po spożyciu mifepristonu stanowią dodatkową okazję do oceny, czy wystąpiło poważne niepożądane zdarzenie. Znaczenie wizyty kontrolnej jest podkreślane wśród pacjentów, a od pracowników wymaga się trzech prób dotarcia do pacjentów, którzy nie wrócili w celu obserwacji po upływie 2 tygodni. Jednak informacje na temat odsetka kobiet, które nie wróciły na badania kontrolne, nie były dostępne w sprawozdaniach kwartalnych lub rocznych. Wymagane próby skontaktowania się z pacjentem ujawniły kilka raportów dotyczących procedur ratunkowych w szpitalach spełniających kryteria poważnych zdarzeń niepożądanych. Ponadto nadzór Ośrodków Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) za pośrednictwem wielu kanałów służący identyfikacji zgonów z przyczyn związanych z infekcją po aborcji medycznej nie znalazł żadnych innych przypadków poza tymi już znanymi.
Po marcu 2006 r. PPFA zmieniła drogę podawania misoprostolu z dopochwowego na dopoliczkowy (200 mg mifepristonu, a następnie 24 do 48 godzin później przez 800 .g mizoprostolu policzkowego) lub, znacznie rzadziej, do podawania doustnego
[więcej w: informacja o lekach telefon, osrodek zdrowia luzino, ośrodek zdrowia luzino rejestracja internetowa ]

 1. Roadblock
  13 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu leczenie alkoholizmu[…]

 2. Hog Butcher
  15 stycznia 2019

  Każdy zastrzyk może uszkodzić nerw na przykład

 3. The Dude
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Astma alergiczna[…]

 4. Adrianna
  19 stycznia 2019

  czym grozi nieleczona niedoczynność tarczycy

 5. Fabian
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do dyskopatia[…]

 6. Zod
  23 stycznia 2019

  Polecam te kapsułki wszystkim osobom mającym problemy ze stawami

Powiązane tematy z artykułem: informacja o lekach telefon osrodek zdrowia luzino ośrodek zdrowia luzino rejestracja internetowa

Posted by on 1 września 2019

Zarząd stwierdził, że wykorzystanie tych danych nie wymaga zgody pacjentów. Przepisy dotyczące zatwierdzenia przez FDA stanowią, że każdy lekarz, który zleca, dostarcza lub nadzoruje dostarczanie mifepristonu, musi podpisać umowę z jedynym amerykańskim dystrybutorem mifepristonu (Danco Laboratories) w celu zgłoszenia wszystkich poważnych zdarzeń niepożądanych związanych z jego stosowaniem. Poważne działania niepożądane obejmują wszystkie trwające ciąże (ciąże, które trwają nadal po zastosowaniu mifepristonu lub misoprostolu), krwotoki wymagające natychmiastowego leczenia, ciężkie zakażenia, hospitalizacje, zdarzenia potencjalnie zagrażające życiu i śmierć. Danco przekazuje wszystkie takie raporty do FDA. Pracownicy ośrodka opieki zdrowotnej Planned Parenthood zostali przeszkoleni w zakresie dokładnego i kompletnego zgłaszania poważnych zdarzeń niepożądanych. Raporty dotyczące zdarzeń niepożądanych są centralnie śledzone i monitorowane. Ośrodki zdrowia Planned Parenthood są kontrolowane na miejscu w celu wewnętrznej akredytacji przez PPFA. Od 2005 roku, równolegle z datą rozpoczęcia naszej analizy, proces akredytacji obejmował audyt w celu sprawdzenia, czy niepożądane zdarzenia związane ze stosowaniem mifepristonu do aborcji medycznych są składane w miarę potrzeb.
Ponieważ rozpoznanie łagodnego zakażenia poaborcyjnego jest klinicznie wysoce subiektywne i istnieje znaczna zmienność jego definicji, skupiliśmy się wyłącznie na poważnych infekcjach. Zaklasyfikowano jako ciężkie przypadki zakażeń, w których pacjentowi towarzyszyła gorączka miednicy z powodu gorączki i leczono dożylnymi antybiotykami w oddziale ratunkowym lub w jednostce szpitalnej lub w przypadkach, gdy udokumentowano sepsę lub śmierć spowodowaną zakażeniem. Informacje, które generują zgłoszenia o poważnym zakażeniu, mogą pochodzić od pacjenta, od lekarza planowanego rodzicielstwa, zapewniającego początkową opiekę lub opiekę po nim, lub od lekarza zapewniającego opiekę nad pacjentem w szpitalnym oddziale pomocy doraźnej lub w jednostce szpitalnej. Wiele stron Planned Parenthood zapewnia szkolenia dla mieszkańców ginekologii i położnictwa i często były one źródłem raportów, gdy pacjenci z planowanym rodzicielstwem byli widywani w oddziale ratunkowym lub w szpitalu.
Wizyty kontrolne rutynowo zaplanowane od do 2 tygodni po spożyciu mifepristonu stanowią dodatkową okazję do oceny, czy wystąpiło poważne niepożądane zdarzenie. Znaczenie wizyty kontrolnej jest podkreślane wśród pacjentów, a od pracowników wymaga się trzech prób dotarcia do pacjentów, którzy nie wrócili w celu obserwacji po upływie 2 tygodni. Jednak informacje na temat odsetka kobiet, które nie wróciły na badania kontrolne, nie były dostępne w sprawozdaniach kwartalnych lub rocznych. Wymagane próby skontaktowania się z pacjentem ujawniły kilka raportów dotyczących procedur ratunkowych w szpitalach spełniających kryteria poważnych zdarzeń niepożądanych. Ponadto nadzór Ośrodków Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) za pośrednictwem wielu kanałów służący identyfikacji zgonów z przyczyn związanych z infekcją po aborcji medycznej nie znalazł żadnych innych przypadków poza tymi już znanymi.
Po marcu 2006 r. PPFA zmieniła drogę podawania misoprostolu z dopochwowego na dopoliczkowy (200 mg mifepristonu, a następnie 24 do 48 godzin później przez 800 .g mizoprostolu policzkowego) lub, znacznie rzadziej, do podawania doustnego
[więcej w: informacja o lekach telefon, osrodek zdrowia luzino, ośrodek zdrowia luzino rejestracja internetowa ]

 1. Roadblock
  13 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu leczenie alkoholizmu[…]

 2. Hog Butcher
  15 stycznia 2019

  Każdy zastrzyk może uszkodzić nerw na przykład

 3. The Dude
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Astma alergiczna[…]

 4. Adrianna
  19 stycznia 2019

  czym grozi nieleczona niedoczynność tarczycy

 5. Fabian
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do dyskopatia[…]

 6. Zod
  23 stycznia 2019

  Polecam te kapsułki wszystkim osobom mającym problemy ze stawami

Powiązane tematy z artykułem: informacja o lekach telefon osrodek zdrowia luzino ośrodek zdrowia luzino rejestracja internetowa