Posted by on 1 września 2019

Urząd ds. Żywności i Leków (FDA) stwierdza, że nie ma wystarczających informacji, aby zalecić stosowanie profilaktycznych antybiotyków u kobiet poddawanych aborcji medycznej. 7 Obecny Amerykański Kolegium Położników i Ginekologów Praktyka Biuletynu na temat aborcji medycznej stwierdza, że brak danych istnieją w celu wspierania rutynowego stosowania prewencyjnych antybiotyków w aborcji medycznej.8 Pod koniec 2005 roku cztery kobiety w Stanach Zjednoczonych i jedna w Kanadzie zmarły na rzadką infekcję bakteryjną, Clostridium sordellii, po aborcji medycznej z mifepristonem i mizoprostolem9. Natomiast w Europie nie odnotowano takich zgonów, gdzie aborcja medyczna był dostępny dłużej i dużo więcej kobiet go używało. Jedną z hipotez dotyczących różnicy było to, że podawanie misoprostolu w pochwie było bardzo powszechne w Stanach Zjednoczonych, ale nie było tak powszechne w Europie10. Inną hipotezą było to, że antybiotyki okołooponowe były rutynowo dostarczane w Wielkiej Brytanii, ale nie w Stanach Zjednoczonych.
Poproszeni o śmierć, która nastąpiła po aborcji medycznej i wewnętrznych danych wykazujących wyższą niż oczekiwano częstość poważnych infekcji, PPFA zmieniła swój protokół aborcji medycznej pod koniec marca 2006 r. Zaprzestano podawania misoprostolu drogą dopolinkową i zastąpiono je dopoliczką (lub , znacznie rzadziej, doustnie) i wszystkie ośrodki zdrowia były zobowiązane do stosowania jednego z dwóch poniższych schematów, w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia: rutynowe podawanie antybiotyków lub uniwersalne testowanie na obecność chlamydii (i do rzeżączki, gdy odpowiednie), z leczeniem zależnym od wyników testu. Po przeanalizowaniu częstości występowania poważnych infekcji w ośrodkach zdrowia, które stosowały te dwa schematy ograniczania infekcji, PPFA w lipcu 2007 r. Wymagały od wszystkich ośrodków zdrowia zapewnienia rutynowej profilaktyki antybiotykowej. Ten raport porównuje wskaźniki poważnej infekcji przed i po tych zmianach w protokole.
Metody
Projekt badania
Otrzymaliśmy informacje o wszystkich pacjentach, którzy przeszli medyczną aborcję od wszystkich oddziałów 78 planowanych rodzicielstwa, które świadczyły tę usługę w dowolnym momencie podczas całego okresu badania. Od 2001 r. Administrator przeprowadził kwartalną ankietę, której celem było określenie liczby pacjentów poddawanych aborcji medycznej oraz liczby ośrodków zdrowia świadczących taką aborcję. Ponadto wszystkie afiliacje Planned Parenthood przesyłają do krajowego urzędu roczne sprawozdanie zawierające szczegółowy opis każdej z przedstawionych procedur klinicznych (w tym aborcji medycznych i chirurgicznych), a raport ten został wykorzystany do zweryfikowania liczby aborcji medycznych w badaniach kwartalnych. Zgodność między tymi dwoma źródłami jest wysoka, a sprawozdania roczne zawierają o 1,3% mniej przypadków niż sprawozdania kwartalne; wykorzystaliśmy opisaną w raporcie kwartalnym liczbę spraw, ponieważ administrator tego raportu miał znacznie częstszy kontakt z pracownikami służby zdrowia, którzy zgłosili te dane, niż w urzędzie krajowym, gromadził dane raczej co kwartał, a nie co roku, i zbierał tylko informacje o aborcjach medycznych.
The Allendale Investigational Review Board zatwierdził protokół badania i projekt jako retrospektywną analizę danych rutynowo zbieranych w celu kontroli jakości
[przypisy: kamica szczawianowa dieta, ośrodek terapii uzależnień warszawa, motylki pro ana blog ]

 1. Grzegorz
  15 stycznia 2019

  ja mam niedoczynność na tle Hashimoto

 2. Mr. Wholesome
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do masło shea[…]

 3. Gabriel
  19 stycznia 2019

  taki lekarz pod kątem onkologicznym zbada znamiona

 4. Marta
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: żylaki[…]

 5. Electric Player
  23 stycznia 2019

  Moja corka2latka ma wraz zapalenie oskrzeli czy podczas tej choroby można ją kąpać

Powiązane tematy z artykułem: kamica szczawianowa dieta motylki pro ana blog ośrodek terapii uzależnień warszawa

Posted by on 1 września 2019

Urząd ds. Żywności i Leków (FDA) stwierdza, że nie ma wystarczających informacji, aby zalecić stosowanie profilaktycznych antybiotyków u kobiet poddawanych aborcji medycznej. 7 Obecny Amerykański Kolegium Położników i Ginekologów Praktyka Biuletynu na temat aborcji medycznej stwierdza, że brak danych istnieją w celu wspierania rutynowego stosowania prewencyjnych antybiotyków w aborcji medycznej.8 Pod koniec 2005 roku cztery kobiety w Stanach Zjednoczonych i jedna w Kanadzie zmarły na rzadką infekcję bakteryjną, Clostridium sordellii, po aborcji medycznej z mifepristonem i mizoprostolem9. Natomiast w Europie nie odnotowano takich zgonów, gdzie aborcja medyczna był dostępny dłużej i dużo więcej kobiet go używało. Jedną z hipotez dotyczących różnicy było to, że podawanie misoprostolu w pochwie było bardzo powszechne w Stanach Zjednoczonych, ale nie było tak powszechne w Europie10. Inną hipotezą było to, że antybiotyki okołooponowe były rutynowo dostarczane w Wielkiej Brytanii, ale nie w Stanach Zjednoczonych.
Poproszeni o śmierć, która nastąpiła po aborcji medycznej i wewnętrznych danych wykazujących wyższą niż oczekiwano częstość poważnych infekcji, PPFA zmieniła swój protokół aborcji medycznej pod koniec marca 2006 r. Zaprzestano podawania misoprostolu drogą dopolinkową i zastąpiono je dopoliczką (lub , znacznie rzadziej, doustnie) i wszystkie ośrodki zdrowia były zobowiązane do stosowania jednego z dwóch poniższych schematów, w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia: rutynowe podawanie antybiotyków lub uniwersalne testowanie na obecność chlamydii (i do rzeżączki, gdy odpowiednie), z leczeniem zależnym od wyników testu. Po przeanalizowaniu częstości występowania poważnych infekcji w ośrodkach zdrowia, które stosowały te dwa schematy ograniczania infekcji, PPFA w lipcu 2007 r. Wymagały od wszystkich ośrodków zdrowia zapewnienia rutynowej profilaktyki antybiotykowej. Ten raport porównuje wskaźniki poważnej infekcji przed i po tych zmianach w protokole.
Metody
Projekt badania
Otrzymaliśmy informacje o wszystkich pacjentach, którzy przeszli medyczną aborcję od wszystkich oddziałów 78 planowanych rodzicielstwa, które świadczyły tę usługę w dowolnym momencie podczas całego okresu badania. Od 2001 r. Administrator przeprowadził kwartalną ankietę, której celem było określenie liczby pacjentów poddawanych aborcji medycznej oraz liczby ośrodków zdrowia świadczących taką aborcję. Ponadto wszystkie afiliacje Planned Parenthood przesyłają do krajowego urzędu roczne sprawozdanie zawierające szczegółowy opis każdej z przedstawionych procedur klinicznych (w tym aborcji medycznych i chirurgicznych), a raport ten został wykorzystany do zweryfikowania liczby aborcji medycznych w badaniach kwartalnych. Zgodność między tymi dwoma źródłami jest wysoka, a sprawozdania roczne zawierają o 1,3% mniej przypadków niż sprawozdania kwartalne; wykorzystaliśmy opisaną w raporcie kwartalnym liczbę spraw, ponieważ administrator tego raportu miał znacznie częstszy kontakt z pracownikami służby zdrowia, którzy zgłosili te dane, niż w urzędzie krajowym, gromadził dane raczej co kwartał, a nie co roku, i zbierał tylko informacje o aborcjach medycznych.
The Allendale Investigational Review Board zatwierdził protokół badania i projekt jako retrospektywną analizę danych rutynowo zbieranych w celu kontroli jakości
[przypisy: kamica szczawianowa dieta, ośrodek terapii uzależnień warszawa, motylki pro ana blog ]

 1. Grzegorz
  15 stycznia 2019

  ja mam niedoczynność na tle Hashimoto

 2. Mr. Wholesome
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do masło shea[…]

 3. Gabriel
  19 stycznia 2019

  taki lekarz pod kątem onkologicznym zbada znamiona

 4. Marta
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: żylaki[…]

 5. Electric Player
  23 stycznia 2019

  Moja corka2latka ma wraz zapalenie oskrzeli czy podczas tej choroby można ją kąpać

Powiązane tematy z artykułem: kamica szczawianowa dieta motylki pro ana blog ośrodek terapii uzależnień warszawa