Posted by on 2 września 2019

Spośród tych pacjentów 2277 (99,6%) miało stężenie troponiny T powyżej granicy wykrywalności (. 3 ng na litr), a 897 (39,3%) miało stężenia w nieprawidłowym zakresie (.14 ng na litr). Mediana stężeń troponiny T była podobna u pacjentów w grupie rewaskularyzacji (11,7 ng na litr, zakres międzykwartylny, 8,0 do 19,9) oraz w grupie leczniczej (11,6 ng na litr, zakres międzykwartylowy, 7,8 do 19,3) (P = 0,41 ). Wyjściową charakterystykę populacji badanej przedstawiono w Tabeli 1. Wyjściowa koncentracja troponiny T i zdarzenia sercowo-naczyniowe
Ryc. 1. Ryc. 1. Niedokadne prognozy Kaplan-Meier dotyczące niekorzystnych wyników w ciągu 5 lat. Pierwotny punkt końcowy (panel A) był połączeniem śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawału mięśnia sercowego lub udaru. Śmierć z dowolnej przyczyny (Panel B) była drugorzędowym punktem końcowym. Dane przedstawiono dla pacjentów z nieprawidłowo wysokim stężeniem poziomu T troponiny sercowej T (.14 ng na litr) na początku badania, w porównaniu do tych z prawidłowym poziomem (<14 ng na litr) na początku badania, którzy zostali włączeni do angioplastyki wieńcowej Badanie rewaskularyzacji w badaniu cukrzycy typu 2 (BARI 2D).
W nieskorygowanych analizach Kaplana-Meiera zaobserwowaliśmy znacznie wyższą pięcioletnią częstość złożonego punktu końcowego zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu (Figura 1A) wśród pacjentów, którzy mieli nieprawidłowe wyjściowe stężenia troponiny T niż u tych, którzy miał normalne stężenia wyjściowe. 5-letnia częstość pierwotnego złożonego punktu końcowego wynosiła 27,1% wśród pacjentów z nieprawidłowymi wyjściowymi stężeniami troponiny T, w porównaniu z 12,9% wśród osób z prawidłową wyjściową stężeniem troponiny T (P <0,001). Istniały podobne duże różnice między grupami w częstości poszczególnych składników pierwotnego punktu końcowego (tj. Zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawał mięśnia sercowego i udar, ryc. S2, S3 i S4, odpowiednio w dodatkowym dodatku) , jak również w tempie zgonu z dowolnej przyczyny (ryc. 1B), częstości niewydolności serca (ryc. S5 w dodatkowym dodatku) oraz częstości wtórnego złożonego punktu końcowego zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, zawału mięśnia sercowego, udar lub niewydolność serca (ryc. S6 w dodatku uzupełniającym).
Tabela 2. Tabela 2. Współczynnik zagrożenia dla głównych zdarzeń sercowo-naczyniowych w skorygowanych modelach, zgodnie z wyjściowym stężeniem stężenia troponiny sercowo-sercowej. Po dostosowaniu do tradycyjnych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, przebytym zawale mięśnia sercowego, historii niewydolności serca, czynnikach związanych z ciężkością typu 2 cukrzyca, wskaźnik filtracji kłębuszkowej, nieprawidłowości elektrokardiograficzne, indeks zapalenia mięśnia sercowego (proporcja [0 do 100%] mięśnia sercowego dostarczanego przez chore tętnice wieńcowe), 12 liczba zmian wieńcowych i nieprawidłowa frakcja wyrzutowa, skorygowany współczynnik ryzyka dla kompozytu punkt końcowy wśród pacjentów z nieprawidłową wyjściową stężeniem troponiny T pozostaje silny i znaczący (1,85; przedział ufności 95% [CI], 1,48 do 2,32, P <0,001) (tabela 2). Związek nieprawidłowych stężeń troponiny T ze śmiercią z przyczyn sercowo-naczyniowych i zawałem mięśnia sercowego, jak również ze śmiercią z dowolnej przyczyny, niewydolnością serca i zgonem z powodu jakiejkolwiek przyczyny, zawał mięśnia sercowego, udar lub niewydolność serca pozostawały znaczące po dostosowaniu ( Tabela S1); dodatkowa korekta dla stransformowanych logicznie stężeń NT-proBNP doprowadziła do tłumienia ocen punktowych [patrz też: poradnia wad postawy, zespół opóźnionej fazy snu, skala barthel wzór ]

 1. Albert
  13 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: salsa kraków[…]

 2. Tymoteusz
  15 stycznia 2019

  Alergia na białka mleka krowiego

 3. Michalina
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: koktalje białkowe[…]

 4. Turnip King
  19 stycznia 2019

  Ciekawe te informacje ale nie u nas

 5. Róża
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu leczenie boreliozy[…]

 6. Klaudia
  23 stycznia 2019

  Diagnoza w szpitalu to wyciekający tętniak

Powiązane tematy z artykułem: poradnia wad postawy skala barthel wzór zespół opóźnionej fazy snu

Posted by on 2 września 2019

Spośród tych pacjentów 2277 (99,6%) miało stężenie troponiny T powyżej granicy wykrywalności (. 3 ng na litr), a 897 (39,3%) miało stężenia w nieprawidłowym zakresie (.14 ng na litr). Mediana stężeń troponiny T była podobna u pacjentów w grupie rewaskularyzacji (11,7 ng na litr, zakres międzykwartylny, 8,0 do 19,9) oraz w grupie leczniczej (11,6 ng na litr, zakres międzykwartylowy, 7,8 do 19,3) (P = 0,41 ). Wyjściową charakterystykę populacji badanej przedstawiono w Tabeli 1. Wyjściowa koncentracja troponiny T i zdarzenia sercowo-naczyniowe
Ryc. 1. Ryc. 1. Niedokadne prognozy Kaplan-Meier dotyczące niekorzystnych wyników w ciągu 5 lat. Pierwotny punkt końcowy (panel A) był połączeniem śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawału mięśnia sercowego lub udaru. Śmierć z dowolnej przyczyny (Panel B) była drugorzędowym punktem końcowym. Dane przedstawiono dla pacjentów z nieprawidłowo wysokim stężeniem poziomu T troponiny sercowej T (.14 ng na litr) na początku badania, w porównaniu do tych z prawidłowym poziomem (<14 ng na litr) na początku badania, którzy zostali włączeni do angioplastyki wieńcowej Badanie rewaskularyzacji w badaniu cukrzycy typu 2 (BARI 2D).
W nieskorygowanych analizach Kaplana-Meiera zaobserwowaliśmy znacznie wyższą pięcioletnią częstość złożonego punktu końcowego zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu (Figura 1A) wśród pacjentów, którzy mieli nieprawidłowe wyjściowe stężenia troponiny T niż u tych, którzy miał normalne stężenia wyjściowe. 5-letnia częstość pierwotnego złożonego punktu końcowego wynosiła 27,1% wśród pacjentów z nieprawidłowymi wyjściowymi stężeniami troponiny T, w porównaniu z 12,9% wśród osób z prawidłową wyjściową stężeniem troponiny T (P <0,001). Istniały podobne duże różnice między grupami w częstości poszczególnych składników pierwotnego punktu końcowego (tj. Zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawał mięśnia sercowego i udar, ryc. S2, S3 i S4, odpowiednio w dodatkowym dodatku) , jak również w tempie zgonu z dowolnej przyczyny (ryc. 1B), częstości niewydolności serca (ryc. S5 w dodatkowym dodatku) oraz częstości wtórnego złożonego punktu końcowego zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, zawału mięśnia sercowego, udar lub niewydolność serca (ryc. S6 w dodatku uzupełniającym).
Tabela 2. Tabela 2. Współczynnik zagrożenia dla głównych zdarzeń sercowo-naczyniowych w skorygowanych modelach, zgodnie z wyjściowym stężeniem stężenia troponiny sercowo-sercowej. Po dostosowaniu do tradycyjnych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, przebytym zawale mięśnia sercowego, historii niewydolności serca, czynnikach związanych z ciężkością typu 2 cukrzyca, wskaźnik filtracji kłębuszkowej, nieprawidłowości elektrokardiograficzne, indeks zapalenia mięśnia sercowego (proporcja [0 do 100%] mięśnia sercowego dostarczanego przez chore tętnice wieńcowe), 12 liczba zmian wieńcowych i nieprawidłowa frakcja wyrzutowa, skorygowany współczynnik ryzyka dla kompozytu punkt końcowy wśród pacjentów z nieprawidłową wyjściową stężeniem troponiny T pozostaje silny i znaczący (1,85; przedział ufności 95% [CI], 1,48 do 2,32, P <0,001) (tabela 2). Związek nieprawidłowych stężeń troponiny T ze śmiercią z przyczyn sercowo-naczyniowych i zawałem mięśnia sercowego, jak również ze śmiercią z dowolnej przyczyny, niewydolnością serca i zgonem z powodu jakiejkolwiek przyczyny, zawał mięśnia sercowego, udar lub niewydolność serca pozostawały znaczące po dostosowaniu ( Tabela S1); dodatkowa korekta dla stransformowanych logicznie stężeń NT-proBNP doprowadziła do tłumienia ocen punktowych [patrz też: poradnia wad postawy, zespół opóźnionej fazy snu, skala barthel wzór ]

 1. Albert
  13 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: salsa kraków[…]

 2. Tymoteusz
  15 stycznia 2019

  Alergia na białka mleka krowiego

 3. Michalina
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: koktalje białkowe[…]

 4. Turnip King
  19 stycznia 2019

  Ciekawe te informacje ale nie u nas

 5. Róża
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu leczenie boreliozy[…]

 6. Klaudia
  23 stycznia 2019

  Diagnoza w szpitalu to wyciekający tętniak

Powiązane tematy z artykułem: poradnia wad postawy skala barthel wzór zespół opóźnionej fazy snu