Toczen wystepuje zwykle wewnatrz nosa

Wrz. 17, 2019 by

Toczeń występuje zwykle wewnątrz nosa z jednoczesnymi zmianami na skórze nosa. Drobnowidowo zmiany te przedstawiają typowy obraz gruźlicy z gruzełkami i komórkami olbrzymimi. Objawy podmiotowe gruźlicy nosa są początkowo nieznaczne.

GUZY TRZUSTKI

Wrz. 16, 2019 by

Fosfor organiczny tworzy zwiazki z weglowodanami i wchodzi w sklad lipidów

Wrz. 12, 2019 by

Fosfor organiczny tworzy związki z węglowodanami i wchodzi w skład lipidów, białek i kwasów nukleinowych. Fosfor -nieorganiczny odkłada się przede wszystkim w kościach i to dość szybko. Już bowiem po

Na krzywej zylnej komorowe j wyraznie jest zaznaczone wzniesienie komorowe v, natomiast przedsionkowe a jest male lub nie ma go wcale

Wrz. 11, 2019 by

Na krzywej żylnej komorowe j wyraźnie jest zaznaczone wzniesienie komorowe v, natomiast przedsionkowe a jest małe lub nie ma go wcale. Najwyraźniejsza jest ta krzywa w niedomykalności zastawki trójdzielnej, gdy

badaniu zachowania sie krazenia ponizej ucisku, wywieranego przez opaske przyrzadu, lub w miejscu ucisku

Wrz. 10, 2019 by

badaniu zachowania się krążenia poniżej ucisku, wywieranego przez opaskę przyrządu, lub w miejscu ucisku. Na pierwszej zasadzie opiera się metoda Riva Rccciego, na drugiej oscylometryczna. Sfigmomanometr Riva-Rocciego służy do oznaczania

Leczenie Onchocerciasis w regionach, w których Loa loa jest endemiczna

Wrz. 6, 2019 by

Kamgno i in. (23 listopada) opisują innowacyjne zastosowanie LoaScope do ilościowego oznaczania poziomów mikrofilarii i ułatwiają bezpieczne podawanie ivermectin dla programu eliminacji onchocertera. Ta strategia oparta na LoaScope dostarczyła praktycznego

Intensywna opieka wspomagająca plus immunosupresja w nefropatii IgA cd 9

Wrz. 5, 2019 by

Główna różnica pomiędzy wcześniejszymi badaniami a naszym badaniem polega na tym, że nasze badanie obejmowało fazę docierania z kompleksową opieką wspomagającą i wyborem homogennej populacji wysokiego ryzyka przed dodaniem terapii

Troponina i zdarzenia sercowe w stabilnej niedokrwiennej chorobie serca i cukrzycy cd..

Wrz. 2, 2019 by

Spośród tych pacjentów 2277 (99,6%) miało stężenie troponiny T powyżej granicy wykrywalności (. 3 ng na litr), a 897 (39,3%) miało stężenia w nieprawidłowym zakresie (.14 ng na litr). Mediana

Troponina i zdarzenia sercowe w stabilnej niedokrwiennej chorobie serca i cukrzycy

Wrz. 2, 2019 by

Stężenie troponiny w sercu stosuje się w celu identyfikacji pacjentów, którzy mogliby skorzystać z pilnej rewaskularyzacji z powodu ostrych zespołów wieńcowych. Postawiliśmy hipotezę, że mogą one być stosowane u pacjentów

Różnobarwny wiewiórka wiewiórka związana z śmiertelnym zapaleniem mózgu człowieka cd 6

Wrz. 2, 2019 by

Gryzonie, szczególnie egzotyczne, nie są rzadkie jako zwierzęta domowe, co znajduje odzwierciedlenie w dużej liczbie takich zwierząt importowanych do Europy i innych części świata23. W naszym badaniu wszyscy trzej pacjenci