Ropowica oczodolu

Wrz. 19, 2019 by

Najczęstszą przyczyną tego powikłania jest zapalenie jam bocznych nosa; może również powstać wskutek urazu, nierzadko p. o operacjach na zatokach, . lako zapalenie przerzutowe w. przebiegu duru brzusznego i posocznico-ropnicy.

NASTEPSTWA OSTREGO ZAPALENIA TRZUSTKI

Wrz. 17, 2019 by

Rak glowy trzustki

Wrz. 14, 2019 by

Przy braku wapnia bezposrednie draznienie miesnia wywoluje skurcze

Wrz. 12, 2019 by

Przy braku wapnia bezpośrednie drażnienie mięśnia wywołuje skurcze, natomiast drażnienie nerwu nie wywołuje skurczu mięśnia. Prócz tego znika automatyzm jelitowy i występuje arefleksja. Dlatego dziś skłonni jesteśmy uważać wypadanie czynności

Znaczenie wapnia dla naczyn wiencowych

Wrz. 12, 2019 by

Znaczenie wapnia dla naczyń wieńcowych Gra naczyń wieńcowych serca jest ściśle związana z równowagą elektrolitów w sercu, o czym poucza następujące doświadczenie: jeżeli przepuścić przez serce płyn Ringera bez wapnia,

Przemiana fosforowa

Wrz. 11, 2019 by

Przemiana fosforowa a. Pojęcia ogólne Zaburzenia przemiany fosforowej łączą się ściśle z zaburzeniem przemiany wapniowej. Fosfor podobnie do wapnia spełnia w ustroju różne czynności i odgrywa rolę budulca kości. Fosfor

Schematycznie przedstawia typowa krzywa

Wrz. 10, 2019 by

Schematycznie przedstawia typową krzywą. Małe wzniesienie przed ramieniem wstępującym krzywej odpowiada skurczowi przedsionków. Wzniesienie to jest bardzo wybitne w przypadkach dużego nadciśnienia tętniczego, nie ma go natomiast albo jest ono

Na ramieniu zstepujacym widac zalamek (5), zalezny od odbicia sie zwrotnej fali krwi od zamknietych zastawek tetnicy glównej

Wrz. 10, 2019 by

Na ramieniu zstępującym widać załamek (5), zależny od odbicia się zwrotnej fali krwi od zamkniętych zastawek tętnicy głównej. Drobne fale następujące po 6 zależą od wypełniania się krwią komór. W

Metody statystyczne w czasopismie – Aktualizacja

Wrz. 9, 2019 by

Spośród oryginalnych artykułów opublikowanych w czasopiśmie od 1978 do 19791 i od 2004 do 2005,2 wcześniej wykazano, że nastąpił wzrost stopnia złożoności stosowanych metod statystycznych. Od tych okresów metody statystyczne

Adalimumab na zapalenie blony naczyniowej oka u mlodzienczego idiopatycznego zapalenia stawów

Wrz. 7, 2019 by

Ramanan i in. (Wydanie z 27 kwietnia) wykazali, że adalimumab w połączeniu z doustnym podawaniem metotreksatu powodował niższą częstość niepowodzeń leczenia u dzieci z zapaleniem błony naczyniowej i młodzieńczym idiopatycznym