Prócz przewleklego zapalenia trzustki stwierdzamy jednoczesnie dlugotrwala zóltaczke mechaniczna

Wrz. 17, 2019 by

Jeżeli objawy nie ustępują prędko, przystępujemy do operacji w celu sprawdzenia stanu dróg żółciowych; jeżeli znajdujemy trzustkę wmurowaną w grubą bliznowatą otoczkę, rozszczepiamy ją (wg Payra) na całej przestrzeni, tak

zeby zapobiec dzialaniu soku trzustkowego zawierajacego trypsyne

Wrz. 16, 2019 by

Wplyw witaminy D

Wrz. 13, 2019 by

Wpływ witaminy D Witaminy odgrywają pewną rolę w przemianie wapniowej, szczególnie zaś witamina D, co spostrzegamy w krzywicy. Niektórzy autorzy sądzą, że rozmięknienie kości jest awitaminozą i poddaje się leczeniu

Znaczenie wapnia dla serca

Wrz. 12, 2019 by

Znaczenie wapnia dla serca W związku z poprzednimi wywodami należy wspomnieć w krótkości o znaczeniu wapnia -dla serca. Jeżeli z rozczynu Ringera przepływającego przez serce, usunąć wapń, to serce zatrzymuje

Zmiany od krzywej poddykrotycznej do monokrotycznej mozna spostrzegac w przebiegu chorób goraczkowych

Wrz. 11, 2019 by

Zmiany od krzywej poddykrotycznej do monokrotycznej można spostrzegać w przebiegu chorób gorączkowych. Napięcie duże (tętno twarde, pulsus tlurus) cechuje się większymi i liczniejszymi falami ze sprężystości, przesunięciem ich siedziby do

Cisnienie skurczowe równa sie poziomowi slupa rteci w manometrze w chwili przeciskania sie przez swiatlo tetnicy pierwszej fali krwi, co sie poznaje po pojawieniu sie tonu

Wrz. 10, 2019 by

Ciśnienie skurczowe równa się poziomowi słupa rtęci w manometrze w chwili przeciskania się przez światło tętnicy pierwszej fali krwi, co się poznaje po pojawieniu się tonu. W metodzie palpacyjnej miarą

Selumetynib w neurofibromach plexiform

Wrz. 9, 2019 by

Dombi i in. (Wydanie z 29 grudnia) opisuje udane zastosowanie inhibitora kinazy białkowej aktywowanej mitogenem (MAPK), inhibitora selumetinibu u 24 dzieci z neurofibromatozą typu 1. Przeprowadzono badania oczu u tych

Depresja poporodowa

Wrz. 9, 2019 by

Stewart i Vigod (wydanie grudnia) omawiają różne strategie zarządzania depresją poporodową. Podkreślamy ważną rolę terapii elektrowstrząsowej (ECT) w ciężkiej depresji poporodowej i psychozy. Samobójstwa i dzieciobójstwo są najniebezpieczniejszymi skutkami poważnej,

Odmawianie wiz lekarzom w Stanach Zjednoczonych

Wrz. 8, 2019 by

Zakłopotany 87-letni pacjent z przewlekłą chorobą nerek, który obecnie otrzymuje opiekę paliatywną, zapytał jednego z nas: Czy będziesz mógł zostać w Stanach Zjednoczonych jeszcze przez kilka miesięcy? Nie chcę zmieniać

Dwuletni wynik po endowaskularnym leczeniu udaru mózgu

Wrz. 8, 2019 by

W badaniu 2-letniego leczenia wewnątrznaczyniowego udaru niedokrwiennego z wieloośrodkowej randomizowanej próby klinicznej oraz leczenia wewnątrznaczyniowego z powodu ostrego udaru niedokrwiennego w Holandii (MR CLEAN), van den Berg i in. (Wydanie