Rak brodawki Vatera

Wrz. 15, 2019 by

PRZEMIANA MINERALNA

Wrz. 13, 2019 by

PRZEMIANA MINERALNA a) Wpływ tarczycy Podawanie tarczycy sprzyja wydalaniu wapnia z ustroju, usunięcie tarczycy zmniejsza natomiast jego wydalanie. W chorobie Basedowa mamy wzmożone wydalanie wapnia i fosforu, w niedoczynności tarczycy

Fosfor organiczny tworzy zwiazki z weglowodanami i wchodzi w sklad lipidów

Wrz. 12, 2019 by

Fosfor organiczny tworzy związki z węglowodanami i wchodzi w skład lipidów, białek i kwasów nukleinowych. Fosfor -nieorganiczny odkłada się przede wszystkim w kościach i to dość szybko. Już bowiem po

Wykreslanie tetna zylnego (Phlebographia)

Wrz. 11, 2019 by

Wykreślanie tętna żylnego (Phlebographia). Odróżnia się krzywą tętna żylnego przedsionkowego, czyli ujemnego i krzywą tętna żylnego komorowego, czyli dodatniego. Na udatnej krzywej żylnej przedsionkowej znajdują się 3 wzniesienia mianowicie: 1)

Na ramieniu zstepujacym widac zalamek (5), zalezny od odbicia sie zwrotnej fali krwi od zamknietych zastawek tetnicy glównej

Wrz. 10, 2019 by

Na ramieniu zstępującym widać załamek (5), zależny od odbicia się zwrotnej fali krwi od zamkniętych zastawek tętnicy głównej. Drobne fale następujące po 6 zależą od wypełniania się krwią komór. W

Amyotroficzne stwardnienie boczne

Wrz. 7, 2019 by

Artykuł Brown et al. (Wydanie z 13 lipca) zapewnia kompleksowy przegląd mechanizmów, procesów patofizjologicznych i cech klinicznych stwardnienia zanikowego bocznego (ALS). Jednakże, chociaż możliwości leczenia modyfikującego przebieg ALS są ograniczone,

Zika Virus Vaccines – pelne pole i szukanie zamkniec AD 3

Wrz. 6, 2019 by

Jaki profil odporności jest wymagany, aby chronić kobietę w ciąży i jej płód przed chorobą lub zapobiec długotrwałej utracie ZIKV w płynach, takich jak nasienie? Dezaktywowane w całości szczepionki, żywe

Wyniki badań anatomicznych i funkcjonalnych w kierunku choroby tętnic wieńcowych

Wrz. 5, 2019 by

Wielu pacjentów ma objawy sugerujące chorobę wieńcową (CAD) i często są oni oceniani za pomocą testów diagnostycznych, chociaż istnieją ograniczone dane z randomizowanych badań klinicznych, aby zapewnić opiekę. Metody Losowo

Wyniki badań anatomicznych i funkcjonalnych w kierunku choroby tętnic wieńcowych cd 6

Wrz. 4, 2019 by

Wykres pokazuje nieskorygowane wartości Kaplan-Meier pierwotnego złożonego punktu końcowego (zgon z jakiejkolwiek przyczyny, niezakończony zgonem zawał mięśnia sercowego, hospitalizacja z powodu niestabilnej dławicy piersiowej lub poważne powikłanie proceduralne). Skorygowany współczynnik

Wyniki badań anatomicznych i funkcjonalnych w kierunku choroby tętnic wieńcowych cd 5

Wrz. 4, 2019 by

Charakterystyka uczestników procesu w punkcie wyjściowym, według grupy analitycznej. Średni wiek pacjentów wynosił 60,8 . 8,3 lat, 5270 z 10,003 pacjentów (52,7%) stanowiły kobiety, a 2248 z 9941 pacjentów z