Korygowanie zapisu w narzedziu oceny ryzyka zlamania

Kwi. 18, 2018 by

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zażądała korekty zapisu w odniesieniu do narzędzia oceny ryzyka złamania (FRAX) wydanego przez University of Sheffield w 2007 r.1 Wydział Medycyny Genetycznej Uniwersytetu w Sheffield był

Amyotroficzne stwardnienie boczne

Kwi. 17, 2018 by

Artykuł Brown et al. (Wydanie z 13 lipca) zapewnia kompleksowy przegląd mechanizmów, procesów patofizjologicznych i cech klinicznych stwardnienia zanikowego bocznego (ALS). Jednakże, chociaż możliwości leczenia modyfikującego przebieg ALS są ograniczone,

Skanowanie tomografii pozytronowej z tomografia emisyjna z dozylnym dipirydamolem

Kwi. 16, 2018 by

Jani i in. (Wydanie 6 lipca) opisuje 52-letniego mężczyznę, który przedstawił najnowszą historię wysiłkowego dyskomfortu w klatce piersiowej i duszności. Po wstępnym teście diagnostycznym wykonano skanowanie tomografii pozytronowej z tomografią

Wiecej na temat implantacji sztucznej krtani po calkowitej laryngektomii

Kwi. 9, 2018 by

W odniesieniu do wszczepienia sztucznej krtani opisanej przez Debry ego i in. w swoim liście (wydanie 5 stycznia) mamy pewne obawy. Po pierwsze, na podstawie naszego doświadczenia z protezami w