Posted by on 1 września 2019

Pomimo wielu fal debat i drobiazgowych reform, amerykański system opieki zdrowotnej pozostaje w dużej mierze taki sam jak przed dziesięcioleciami. Nie widzimy przekonującego podejścia do zmiany niezrównoważonej trajektorii systemu, a tym bardziej do zrekompensowania rosnących kosztów starzenia się populacji i nowych postępów medycznych. Dziś jest nowa otwartość na zmianę systemu, z którym wszyscy się zgadzają. Teraz potrzebujemy jasnej krajowej strategii, która wytyczy kompleksową wizję systemu opieki zdrowotnej, który chcemy osiągnąć, i drogi, którą chcemy osiągnąć. Głównym celem musi być zwiększenie wartości dla pacjentów – wyników zdrowotnych osiąganych za wydany dolara1. Celem jest osiągnięcie dobrych wyników, a nie fałszywych oszczędności związanych z przesunięciem kosztów i ograniczonymi usługami. W rzeczywistości jedynym sposobem na rzeczywiste ograniczenie kosztów opieki zdrowotnej jest poprawa wyników: w systemie opartym na wartościach osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu zdrowia jest z natury mniej kosztowne niż radzenie sobie ze złym stanem zdrowia.
Prawdziwe reformy będą wymagały zarówno przejścia na powszechne ubezpieczenie, jak i restrukturyzacji systemu opieki. Te dwa elementy są głęboko powiązane i oba są niezbędne. Osiągnięcie powszechnego zasięgu ma kluczowe znaczenie nie tylko dla uczciwości, lecz także dla zapewnienia wysokiej jakości systemu dostaw. Gdy wiele osób nie ma dostępu do opieki podstawowej i profilaktycznej, a subsydiowanie skrośne między pacjentami powoduje znaczną niewydolność, trudno jest uzyskać opiekę o wysokiej wartości. Jest to główny powód, dla którego kraje z ubezpieczeniem uniwersalnym mają niższe wydatki na opiekę zdrowotną niż Stany Zjednoczone. Jednak rozszerzony dostęp bez lepszej wartości jest niemożliwy do utrzymania i na pewno zawiedzie. Nawet kraje o powszechnym zasięgu mają szybko rosnące koszty i poważne problemy z jakością; oni również mają pilną potrzebę restrukturyzacji dostaw.2-4
W jaki sposób możemy uzyskać uniwersalny zasięg w sposób, który będzie wspierać, a nie utrudniać, zasadniczą reorientację systemu dostaw wokół wartości dla pacjentów. Istnieje kilka istotnych kroków.
Po pierwsze, musimy zmienić charakter konkursu na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczyciele, zarówno prywatni, jak i publiczni, powinni rozwijać się tylko wtedy, gdy poprawią zdrowie swoich subskrybentów. Dziś plany zdrowotne konkurują, wybierając zdrowszych subskrybentów, odmawiając usług, negocjując większe rabaty i przenosząc więcej kosztów na abonentów. To podejście o zerowej sumie dało zawodnikom – i ubezpieczycielom zdrowotnym – złą nazwę. Zamiast tego plany zdrowotne muszą konkurować o wartość. Musimy wprowadzić regulacje, aby położyć kres pokryciu i dyskryminacji cenowej w oparciu o zagrożenia dla zdrowia lub istniejące problemy zdrowotne. Ponadto plany zdrowotne powinny być wymagane do mierzenia i raportowania wyników zdrowotnych swoich abonentów, począwszy od grupy ważnych stanów medycznych. Takie raportowanie pomoże konsumentom w wyborze planów zdrowotnych na podstawie wartości i zniechęci ubezpieczycieli do korzystania z usług o wysokiej wartości, takich jak opieka prewencyjna. Ubezpieczyciele zdrowotni, którzy konkurują w ten sposób, znacznie zwiększą wartość systemu niż monopole rządowe.
Po drugie, musimy utrzymywać pracodawców w systemie ubezpieczeń. Pracodawcy mają żywotny interes w zdrowiu swoich pracowników. Codzienne interakcje z pracownikami umożliwiają pracodawcom tworzenie wartości poprzez rozwijanie kultury dobrego samopoczucia, umożliwianie skutecznej profilaktyki i kontroli oraz kierowanie pracowników do dostawców o wysokiej wartości.
[hasła pokrewne: kamica szczawianowa dieta, stomatologia estetyczna rzeszów, poradnia wad postawy ]

 1. Snow Hound
  15 stycznia 2019

  Mam nadzieję że nastąpią jakieś zmiany w diagnozie

 2. Mental
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu gabinet kosmetyczny kielce[…]

 3. Toolmaker
  19 stycznia 2019

  Polecono mi fototerapię

 4. Wiktoria
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: turanabol[…]

 5. Breadmaker
  23 stycznia 2019

  Jak masz bule takie jak ja to musze ci wspulczóc tylko

Powiązane tematy z artykułem: kamica szczawianowa dieta poradnia wad postawy stomatologia estetyczna rzeszów

Posted by on 1 września 2019

Pomimo wielu fal debat i drobiazgowych reform, amerykański system opieki zdrowotnej pozostaje w dużej mierze taki sam jak przed dziesięcioleciami. Nie widzimy przekonującego podejścia do zmiany niezrównoważonej trajektorii systemu, a tym bardziej do zrekompensowania rosnących kosztów starzenia się populacji i nowych postępów medycznych. Dziś jest nowa otwartość na zmianę systemu, z którym wszyscy się zgadzają. Teraz potrzebujemy jasnej krajowej strategii, która wytyczy kompleksową wizję systemu opieki zdrowotnej, który chcemy osiągnąć, i drogi, którą chcemy osiągnąć. Głównym celem musi być zwiększenie wartości dla pacjentów – wyników zdrowotnych osiąganych za wydany dolara1. Celem jest osiągnięcie dobrych wyników, a nie fałszywych oszczędności związanych z przesunięciem kosztów i ograniczonymi usługami. W rzeczywistości jedynym sposobem na rzeczywiste ograniczenie kosztów opieki zdrowotnej jest poprawa wyników: w systemie opartym na wartościach osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu zdrowia jest z natury mniej kosztowne niż radzenie sobie ze złym stanem zdrowia.
Prawdziwe reformy będą wymagały zarówno przejścia na powszechne ubezpieczenie, jak i restrukturyzacji systemu opieki. Te dwa elementy są głęboko powiązane i oba są niezbędne. Osiągnięcie powszechnego zasięgu ma kluczowe znaczenie nie tylko dla uczciwości, lecz także dla zapewnienia wysokiej jakości systemu dostaw. Gdy wiele osób nie ma dostępu do opieki podstawowej i profilaktycznej, a subsydiowanie skrośne między pacjentami powoduje znaczną niewydolność, trudno jest uzyskać opiekę o wysokiej wartości. Jest to główny powód, dla którego kraje z ubezpieczeniem uniwersalnym mają niższe wydatki na opiekę zdrowotną niż Stany Zjednoczone. Jednak rozszerzony dostęp bez lepszej wartości jest niemożliwy do utrzymania i na pewno zawiedzie. Nawet kraje o powszechnym zasięgu mają szybko rosnące koszty i poważne problemy z jakością; oni również mają pilną potrzebę restrukturyzacji dostaw.2-4
W jaki sposób możemy uzyskać uniwersalny zasięg w sposób, który będzie wspierać, a nie utrudniać, zasadniczą reorientację systemu dostaw wokół wartości dla pacjentów. Istnieje kilka istotnych kroków.
Po pierwsze, musimy zmienić charakter konkursu na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczyciele, zarówno prywatni, jak i publiczni, powinni rozwijać się tylko wtedy, gdy poprawią zdrowie swoich subskrybentów. Dziś plany zdrowotne konkurują, wybierając zdrowszych subskrybentów, odmawiając usług, negocjując większe rabaty i przenosząc więcej kosztów na abonentów. To podejście o zerowej sumie dało zawodnikom – i ubezpieczycielom zdrowotnym – złą nazwę. Zamiast tego plany zdrowotne muszą konkurować o wartość. Musimy wprowadzić regulacje, aby położyć kres pokryciu i dyskryminacji cenowej w oparciu o zagrożenia dla zdrowia lub istniejące problemy zdrowotne. Ponadto plany zdrowotne powinny być wymagane do mierzenia i raportowania wyników zdrowotnych swoich abonentów, począwszy od grupy ważnych stanów medycznych. Takie raportowanie pomoże konsumentom w wyborze planów zdrowotnych na podstawie wartości i zniechęci ubezpieczycieli do korzystania z usług o wysokiej wartości, takich jak opieka prewencyjna. Ubezpieczyciele zdrowotni, którzy konkurują w ten sposób, znacznie zwiększą wartość systemu niż monopole rządowe.
Po drugie, musimy utrzymywać pracodawców w systemie ubezpieczeń. Pracodawcy mają żywotny interes w zdrowiu swoich pracowników. Codzienne interakcje z pracownikami umożliwiają pracodawcom tworzenie wartości poprzez rozwijanie kultury dobrego samopoczucia, umożliwianie skutecznej profilaktyki i kontroli oraz kierowanie pracowników do dostawców o wysokiej wartości.
[hasła pokrewne: kamica szczawianowa dieta, stomatologia estetyczna rzeszów, poradnia wad postawy ]

 1. Snow Hound
  15 stycznia 2019

  Mam nadzieję że nastąpią jakieś zmiany w diagnozie

 2. Mental
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu gabinet kosmetyczny kielce[…]

 3. Toolmaker
  19 stycznia 2019

  Polecono mi fototerapię

 4. Wiktoria
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: turanabol[…]

 5. Breadmaker
  23 stycznia 2019

  Jak masz bule takie jak ja to musze ci wspulczóc tylko

Powiązane tematy z artykułem: kamica szczawianowa dieta poradnia wad postawy stomatologia estetyczna rzeszów