Posted by on 10 września 2019

Schematycznie przedstawia typową krzywą. Małe wzniesienie przed ramieniem wstępującym krzywej odpowiada skurczowi przedsionków. Wzniesienie to jest bardzo wybitne w przypadkach dużego nadciśnienia tętniczego, nie ma go natomiast albo jest ono skierowane ku dołowi w przypadkach jednoczesnego skurczu przedsionków i komór oraz w przypadkach bloku sercowego. Duże strome wzniesienie następujące po wzniesieniu przedsionkowym zależy od skurczu komory, któremu odpowiada odcinek krzywej od 2 do 4. Na tym stromym ramieniu wstępującym widać lekki zamek, tym wyraźniejszy, im silniejszy jest skurcz komór. Toteż załamek ten, jak i wzniesienie przedsionkowe, są szczególnie dobrze wykształcone w przypadkach nadciśnienia tętniczego. Odcinek od 2 do 3 odpowiada podokresowi napinania się komór przy zamkniętych zastawkach, od 3 do 4 – podokresowi wyrzucania krwi z komór do tętnic. Odcinek od 3 do 4 w warunkach prawidłowych podnosi się początkowo stromo, a w drugiej s wej połowie przebiega bardziej poziomo. Początkowo wzniesienie jest powolniejsze w przypadkach osłabienia czynności serca. Z opróżnieniem się komór krzywa uderzenia koniuszkowego szybko spada (4-6), lecz w tempie powolniejszym niż tempo podnoszenia się ramienia wstępującego. [hasła pokrewne: poradnia wad postawy, epidermophyton floccosum, dialab cennik ]

 1. Snake Eyes
  15 stycznia 2019

  Dieta jest ważna,

 2. Bitmap
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: łuszczyca[…]

 3. Kazimierz
  19 stycznia 2019

  Wartościowy tekst, ale niepełny.

 4. Mr. Lucky
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do odtrucia alkoholowe[…]

 5. High Kingdom Warrior
  23 stycznia 2019

  czy to możliwe, żeby włókniak zniknął?

Powiązane tematy z artykułem: dialab cennik epidermophyton floccosum poradnia wad postawy

Posted by on 10 września 2019

Schematycznie przedstawia typową krzywą. Małe wzniesienie przed ramieniem wstępującym krzywej odpowiada skurczowi przedsionków. Wzniesienie to jest bardzo wybitne w przypadkach dużego nadciśnienia tętniczego, nie ma go natomiast albo jest ono skierowane ku dołowi w przypadkach jednoczesnego skurczu przedsionków i komór oraz w przypadkach bloku sercowego. Duże strome wzniesienie następujące po wzniesieniu przedsionkowym zależy od skurczu komory, któremu odpowiada odcinek krzywej od 2 do 4. Na tym stromym ramieniu wstępującym widać lekki zamek, tym wyraźniejszy, im silniejszy jest skurcz komór. Toteż załamek ten, jak i wzniesienie przedsionkowe, są szczególnie dobrze wykształcone w przypadkach nadciśnienia tętniczego. Odcinek od 2 do 3 odpowiada podokresowi napinania się komór przy zamkniętych zastawkach, od 3 do 4 – podokresowi wyrzucania krwi z komór do tętnic. Odcinek od 3 do 4 w warunkach prawidłowych podnosi się początkowo stromo, a w drugiej s wej połowie przebiega bardziej poziomo. Początkowo wzniesienie jest powolniejsze w przypadkach osłabienia czynności serca. Z opróżnieniem się komór krzywa uderzenia koniuszkowego szybko spada (4-6), lecz w tempie powolniejszym niż tempo podnoszenia się ramienia wstępującego. [hasła pokrewne: poradnia wad postawy, epidermophyton floccosum, dialab cennik ]

 1. Snake Eyes
  15 stycznia 2019

  Dieta jest ważna,

 2. Bitmap
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: łuszczyca[…]

 3. Kazimierz
  19 stycznia 2019

  Wartościowy tekst, ale niepełny.

 4. Mr. Lucky
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do odtrucia alkoholowe[…]

 5. High Kingdom Warrior
  23 stycznia 2019

  czy to możliwe, żeby włókniak zniknął?

Powiązane tematy z artykułem: dialab cennik epidermophyton floccosum poradnia wad postawy