Posted by on 27 września 2018

Najczęstszą przyczyną tego powikłania jest zapalenie jam bocznych nosa; może również powstać wskutek urazu, nierzadko p. o operacjach na zatokach, . lako zapalenie przerzutowe w. przebiegu duru brzusznego i posocznico-ropnicy. Ropowica oczodołu jest powikłaniem groźnym, często jest przyczyną zaburzeń ze strony siatkówki i nerwu wzrokowego, powstać mogą: zakrzepy i zawały w siatkówce, zanik nerwu wzrokowego, zakaźny zakrzep żył wirowatych i zropienie wewnątrz oka. Powikłanie to daje duży odsetek ślepoty i często jest przyczyną powikłań wewnątrzczaszkowych, jak zakrzep zatoki jamistej, zapalenie opon mózgowych i ropień mózgu. Sprawa przebiega dość burzliwie z wysoką ciepłotą i często z dreszczami. Objawy ze strony oka podobne są do zapalenia okostnej oczodołu, bardziej jednak spotęgowane. Powieki są znacznie obrzękłe, skóra ich jest koloru sinawo-czerwonego, napięta i lśniąca. [podobne: poradnia wad postawy, ośrodek terapii uzależnień warszawa, poradnie dietetyczne warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: ośrodek terapii uzależnień warszawa poradnia wad postawy poradnie dietetyczne warszawa

Posted by on 27 września 2018

Najczęstszą przyczyną tego powikłania jest zapalenie jam bocznych nosa; może również powstać wskutek urazu, nierzadko p. o operacjach na zatokach, . lako zapalenie przerzutowe w. przebiegu duru brzusznego i posocznico-ropnicy. Ropowica oczodołu jest powikłaniem groźnym, często jest przyczyną zaburzeń ze strony siatkówki i nerwu wzrokowego, powstać mogą: zakrzepy i zawały w siatkówce, zanik nerwu wzrokowego, zakaźny zakrzep żył wirowatych i zropienie wewnątrz oka. Powikłanie to daje duży odsetek ślepoty i często jest przyczyną powikłań wewnątrzczaszkowych, jak zakrzep zatoki jamistej, zapalenie opon mózgowych i ropień mózgu. Sprawa przebiega dość burzliwie z wysoką ciepłotą i często z dreszczami. Objawy ze strony oka podobne są do zapalenia okostnej oczodołu, bardziej jednak spotęgowane. Powieki są znacznie obrzękłe, skóra ich jest koloru sinawo-czerwonego, napięta i lśniąca. [podobne: poradnia wad postawy, ośrodek terapii uzależnień warszawa, poradnie dietetyczne warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: ośrodek terapii uzależnień warszawa poradnia wad postawy poradnie dietetyczne warszawa