Posted by on 1 września 2019

Charakterystyka była dobrze zrównoważona pomiędzy grupami raxibakumabu i placebo. Tabela 2. Tabela 2. Zdarzenia niepożądane podczas leczenia. Po podaniu raksibakumabu w monoterapii lub w skojarzeniu z cyprofloksacyną odnotowano pojedyncze doniesienie o ciężkim zdarzeniu niepożądanym, które uznano za co najmniej prawdopodobnie związane z raksibakumabem; ten przypadek zapalenia pęcherzyka żółciowego został uznany przez badacza za najprawdopodobniej związany z chorobą podstawową. Większość działań niepożądanych miała nasilenie łagodne do umiarkowanego i przemijające; ich częstość nie różniła się istotnie pomiędzy grupami raksibakumabu i placebo (tabela 2).
Farmakokinetyka raksybakumabu u ludzi i zwierząt
Figura 4. Figura 4. Farmakokinetyka raksybakumabu u ludzi, królików i małp i predyktorów przeżycia. Jak pokazano w Tablicy A, farmakokinetyka pojedynczej dawki dożylnej 40 mg raksybakumabu na kilogram masy ciała u małp, królików i ludzi wskazała, że właściwości farmakokinetyczne można przetłumaczyć na trzy gatunki. AUC oznacza obszar pod krzywą, klirens CL, maksymalne stężenie Cmax leku, średni czas przebywania MRT i objętość dystrybucji Vss w stanie ustalonym. Jak pokazano w Tablicy B, u królików i małp stosunek raksibakumabu do ochronnego antygenu w surowicy w czasie interwencji terapeutycznej był związany z poprawionymi wskaźnikami przeżywalności (iloraz szans) lub czasem przeżycia (współczynnik ryzyka zgonu). W panelu C wykazano zależność między stężeniem raksibakumabu w surowicy (podanie dożylne 40 mg na kilogram w pojedynczej dawce) ludziom a maksymalnymi poziomami ochronnego antygenu w surowicy zwierząt, które zmarły z powodu inhalacyjnego wąglika. Pojedyncza dawka jest wystarczająca, aby zapewnić, że 95% lub więcej populacji ludzkiej, w ciągu 28 dni w stosunku do małp i po 48 dniach w stosunku do królików, może mieć poziomy raksibakumabu w surowicy, które są równe lub większe od najwyższych obserwowanych. poziomy ochronnego antygenu u zwierząt w chwili śmierci.
U królików, małp i ludzi raksibakumab miał spójne i przewidywalne właściwości farmakokinetyczne, z podobnymi szczytowymi ekspozycjami dla tego gatunku (Figura 4A). Dłuższy okres półtrwania raksibakumabu u ludzi, w porównaniu z tym u gatunków zwierząt, powodował większą ogólną ekspozycję u ludzi. Ponadto 40 mg na kilogram raksybakumabu nie zmienia bezpieczeństwa stosowania antybiotyków ani właściwości farmakokinetycznych, umożliwiając jednoczesne podawanie (Dodatek).
Aby przetłumaczyć skuteczne dawki u zwierząt na odpowiednie dawki u ludzi, oceniano stosunek stężenia raksibakumabu do stężenia ochronnego antygenu w surowicy w czasie interwencji terapeutycznej. Wyższy stosunek raksibakumabu do ochronnego antygenu w czasie leczenia spowodował poprawę przeżywalności i czasu przeżycia zarówno u królików, jak iu małp (Figura 4B). To odkrycie podkreśla potrzebę wczesnej interwencji, zanim poziomy ochronnego antygenu osiągną poziom śmiertelny i sugeruje potencjalną korzyść z dawki 40 mg na kilogram w porównaniu z dawką 20 mg na kilogram. Jak pokazano na ryc. 4C, pojedyncza dawka 40 mg raksybakumabu na kilogram jest wystarczająca, aby zapewnić, że 95% lub więcej populacji ludzkiej, przez co najmniej 28 dni, będzie miało poziomy raksibakumabu w surowicy przekraczające najwyższe obserwowane poziomy ochronne. antygen u zwierząt w chwili śmierci.
Dyskusja
Potrzebne są nowe sposoby leczenia neutralizujących toksyn wąglika.19 Kryteria wykazania skuteczności u zwierząt, gdy nie jest etyczne lub możliwe do przeprowadzenia badania na ludziach, zostały opisane przez Food and Drug Administration w regule zwierzęcej . Program rozwoju raksibakumab spełnia wszystkie wymagania wynikające z tej zasady, jak wyszczególniono poniżej.
Po pierwsze, należy dobrze zrozumieć patofizjologiczny mechanizm działania ochronnego antygenu i jego polepszanie lub zapobieganie przez raksibakumab.
[hasła pokrewne: motylki pro ana blog, skala barthel wzór, pestka moreli gorzkiej ]

 1. Bearded Angler
  19 stycznia 2019

  Wiedzieliście, że są polskie kliniki w tym kraju

 2. Crash Override
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Dietetyka Gdynia[…]

 3. Nina
  23 stycznia 2019

  Zasłyszane z SOR jednego z dużych miast Polski

Powiązane tematy z artykułem: motylki pro ana blog pestka moreli gorzkiej skala barthel wzór

Posted by on 1 września 2019

Charakterystyka była dobrze zrównoważona pomiędzy grupami raxibakumabu i placebo. Tabela 2. Tabela 2. Zdarzenia niepożądane podczas leczenia. Po podaniu raksibakumabu w monoterapii lub w skojarzeniu z cyprofloksacyną odnotowano pojedyncze doniesienie o ciężkim zdarzeniu niepożądanym, które uznano za co najmniej prawdopodobnie związane z raksibakumabem; ten przypadek zapalenia pęcherzyka żółciowego został uznany przez badacza za najprawdopodobniej związany z chorobą podstawową. Większość działań niepożądanych miała nasilenie łagodne do umiarkowanego i przemijające; ich częstość nie różniła się istotnie pomiędzy grupami raksibakumabu i placebo (tabela 2).
Farmakokinetyka raksybakumabu u ludzi i zwierząt
Figura 4. Figura 4. Farmakokinetyka raksybakumabu u ludzi, królików i małp i predyktorów przeżycia. Jak pokazano w Tablicy A, farmakokinetyka pojedynczej dawki dożylnej 40 mg raksybakumabu na kilogram masy ciała u małp, królików i ludzi wskazała, że właściwości farmakokinetyczne można przetłumaczyć na trzy gatunki. AUC oznacza obszar pod krzywą, klirens CL, maksymalne stężenie Cmax leku, średni czas przebywania MRT i objętość dystrybucji Vss w stanie ustalonym. Jak pokazano w Tablicy B, u królików i małp stosunek raksibakumabu do ochronnego antygenu w surowicy w czasie interwencji terapeutycznej był związany z poprawionymi wskaźnikami przeżywalności (iloraz szans) lub czasem przeżycia (współczynnik ryzyka zgonu). W panelu C wykazano zależność między stężeniem raksibakumabu w surowicy (podanie dożylne 40 mg na kilogram w pojedynczej dawce) ludziom a maksymalnymi poziomami ochronnego antygenu w surowicy zwierząt, które zmarły z powodu inhalacyjnego wąglika. Pojedyncza dawka jest wystarczająca, aby zapewnić, że 95% lub więcej populacji ludzkiej, w ciągu 28 dni w stosunku do małp i po 48 dniach w stosunku do królików, może mieć poziomy raksibakumabu w surowicy, które są równe lub większe od najwyższych obserwowanych. poziomy ochronnego antygenu u zwierząt w chwili śmierci.
U królików, małp i ludzi raksibakumab miał spójne i przewidywalne właściwości farmakokinetyczne, z podobnymi szczytowymi ekspozycjami dla tego gatunku (Figura 4A). Dłuższy okres półtrwania raksibakumabu u ludzi, w porównaniu z tym u gatunków zwierząt, powodował większą ogólną ekspozycję u ludzi. Ponadto 40 mg na kilogram raksybakumabu nie zmienia bezpieczeństwa stosowania antybiotyków ani właściwości farmakokinetycznych, umożliwiając jednoczesne podawanie (Dodatek).
Aby przetłumaczyć skuteczne dawki u zwierząt na odpowiednie dawki u ludzi, oceniano stosunek stężenia raksibakumabu do stężenia ochronnego antygenu w surowicy w czasie interwencji terapeutycznej. Wyższy stosunek raksibakumabu do ochronnego antygenu w czasie leczenia spowodował poprawę przeżywalności i czasu przeżycia zarówno u królików, jak iu małp (Figura 4B). To odkrycie podkreśla potrzebę wczesnej interwencji, zanim poziomy ochronnego antygenu osiągną poziom śmiertelny i sugeruje potencjalną korzyść z dawki 40 mg na kilogram w porównaniu z dawką 20 mg na kilogram. Jak pokazano na ryc. 4C, pojedyncza dawka 40 mg raksybakumabu na kilogram jest wystarczająca, aby zapewnić, że 95% lub więcej populacji ludzkiej, przez co najmniej 28 dni, będzie miało poziomy raksibakumabu w surowicy przekraczające najwyższe obserwowane poziomy ochronne. antygen u zwierząt w chwili śmierci.
Dyskusja
Potrzebne są nowe sposoby leczenia neutralizujących toksyn wąglika.19 Kryteria wykazania skuteczności u zwierząt, gdy nie jest etyczne lub możliwe do przeprowadzenia badania na ludziach, zostały opisane przez Food and Drug Administration w regule zwierzęcej . Program rozwoju raksibakumab spełnia wszystkie wymagania wynikające z tej zasady, jak wyszczególniono poniżej.
Po pierwsze, należy dobrze zrozumieć patofizjologiczny mechanizm działania ochronnego antygenu i jego polepszanie lub zapobieganie przez raksibakumab.
[hasła pokrewne: motylki pro ana blog, skala barthel wzór, pestka moreli gorzkiej ]

 1. Bearded Angler
  19 stycznia 2019

  Wiedzieliście, że są polskie kliniki w tym kraju

 2. Crash Override
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Dietetyka Gdynia[…]

 3. Nina
  23 stycznia 2019

  Zasłyszane z SOR jednego z dużych miast Polski

Powiązane tematy z artykułem: motylki pro ana blog pestka moreli gorzkiej skala barthel wzór