Raksibakumab w leczeniu wąglika inhalacyjnego

Wrz. 1, 2019 by

Wąglik wąglika wywołany przez Bacillus anthracis wiąże się z dużą śmiertelnością, głównie z powodu kontuzji za pośrednictwem toksyny. Raksibakumab jest ludzkim przeciwciałem monoklonalnym IgG1. skierowanym przeciwko ochronnemu antygenowi, składnikowi toksyny

Hamowanie polimerazy poli (ADP-rybozy) w guzach od nosicieli mutacji BRCA ad 9

Wrz. 1, 2019 by

Różne mutacje BRCA1 lub BRCA2 mogły doprowadzić do różnych defektów rekombinacji homologicznej i wrażliwości na hamowanie PARP. Różnice w odpowiedziach mogły również wynikać z wcześniejszej oporności genetycznej; my i inni

Hamowanie polimerazy poli (ADP-rybozy) w guzach od nosicieli mutacji BRCA ad 8

Wrz. 1, 2019 by

Pozostałych 19 nosicieli BRCA miało raka jajnika, piersi lub prostaty; 12 z 19 (63%) miało kliniczną korzyść z leczenia olaparybem, z odpowiedziami radiologicznymi lub markerami nowotworowymi lub znaczącą stabilizacją choroby

Hamowanie polimerazy poli (ADP-rybozy) w guzach od nosicieli mutacji BRCA ad 7

Wrz. 1, 2019 by

Nie obserwowano istotnego wzrostu indukcji ognisk przy dawkach większych niż 100 mg olaparibu dwa razy na dobę, co było najniższą dawką reprezentowaną w tych analizach. Działanie przeciwnowotworowe jako dowód toksyczności

Hamowanie polimerazy poli (ADP-rybozy) w guzach od nosicieli mutacji BRCA ad 6

Wrz. 1, 2019 by

Aktywny PARP1 modyfikuje się za pomocą polimerów PAR; dlatego utrata sygnału PAR po leczeniu (górny rząd) wskazuje na hamowanie aktywności PARP. Ponowne badanie tych samych blotów przeciwciałem anty-PARP1 (środkowy rząd)

Hamowanie polimerazy poli (ADP-rybozy) w guzach od nosicieli mutacji BRCA ad 5

Wrz. 1, 2019 by

Działania niepożądane, które były co najmniej możliwie związane z olaparybem, dotyczyły głównie stopnia 1. lub 2. i obejmowały nudności (19 pacjentów [32%]), zmęczenie (18 pacjentów [30%]), wymioty (12 pacjentów [20%]),

Hamowanie polimerazy poli (ADP-rybozy) w guzach od nosicieli mutacji BRCA czesc 4

Wrz. 1, 2019 by

Ocenę tę przeprowadzono przed leczeniem i w wielu punktach czasowych po leczeniu, na zerwanych mieszków włosowych brwi (ryc. 3 w dodatkowym dodatku) .20 Ocenę radiologiczną za pomocą tomografii komputerowej lub

Hamowanie polimerazy poli (ADP-rybozy) w guzach od nosicieli mutacji BRCA cd

Wrz. 1, 2019 by

Zwiększanie dawki przeprowadzono na podstawie zmodyfikowanego projektu przyspieszonego miareczkowania.18 Krótko mówiąc, wymagało to leczenia przynajmniej trzech pacjentów na dawkę w jednym cyklu (początkowo 3 tygodnie, a następnie 4 tygodnie), z

Hamowanie polimerazy poli (ADP-rybozy) w guzach od nosicieli mutacji BRCA ad

Wrz. 1, 2019 by

Prowadzi to do pojawienia się guza niosącego defekt naprawy DNA, którego nie dzielą normalne tkanki pacjenta. Ten defekt specyficzny dla guza może być wykorzystany przy użyciu inhibitorów PARP do indukowania

Hamowanie polimerazy poli (ADP-rybozy) w guzach od nosicieli mutacji BRCA

Wrz. 1, 2019 by

Hamowanie polimerazy poli (adenozyno-dwufosforanowej [ADP] -bobozy) (PARP) jest potencjalną syntetyczną letalną strategią terapeutyczną do leczenia nowotworów o specyficznych defektach naprawy DNA, w tym tych powstających u nosicieli mutacji BRCA1 lub