Posted by on 14 listopada 2018

O napięciu tętna z krzywej tętna sądzimy na podstawie zachowania się fal ze sprężystości i fal wstecznych, uwzględniając przy tym inne okoliczności, o których już wspomniałem. Jeżeli napięcie jest prawidłowe, to fale są miernie zaznaczone i mało się różnią od siebie. W razie małego napięcia tętno miękkie, (pulsus mollis ) fale ze sprężystości znikają na krzywej tętna natomiast fala wsteczna zwiększa się i oddala się od szczytu krzywej. Jeżeli przy tym zwiększona fala wsteczna pozostaje jeszcze na zstępującym ramieniu krzywej, chociaż znajduje się niżej niż zwykle, to taką krzywą nazywamy poddykrotyczną, a tętno – poddwybitnym (pulsus hypodicrotus). Jeżeli fala wsteczna pojawia się, dopiero gdy ramię zstępujące doszło już do takiego poziomu, że fala jest prawie równorzędna z falą główną, to taką krzywą zwiemy dykrotyczną, a tętno dwubitnym (pulsus dicrotus). Jeśli fala wsteczna pojawi się jeszcze później, mianowicie na ramieniu wstępującym następnej krzywej, to powstaje krzywa naddykrotyczna takie tętno zwiemy naddwubitnym (pulsus hyperdicrotus). Jeszcze późniejsze pojawienie się fali wstecznej może wieść do powstania krzywej monokrotycznej i tętna jednobitnego (pulsus monocrotus). Krzywą tę cechuje brak fal ze sprężystości i zlanie się fali wstecznej z ramieniem wstępującym następnej krzywej tętna. [podobne: akademia dietetyki wrocław, stomatologia estetyczna rzeszów, dialab wyniki online ]

Powiązane tematy z artykułem: akademia dietetyki wrocław dialab wyniki online stomatologia estetyczna rzeszów

Posted by on 14 listopada 2018

O napięciu tętna z krzywej tętna sądzimy na podstawie zachowania się fal ze sprężystości i fal wstecznych, uwzględniając przy tym inne okoliczności, o których już wspomniałem. Jeżeli napięcie jest prawidłowe, to fale są miernie zaznaczone i mało się różnią od siebie. W razie małego napięcia tętno miękkie, (pulsus mollis ) fale ze sprężystości znikają na krzywej tętna natomiast fala wsteczna zwiększa się i oddala się od szczytu krzywej. Jeżeli przy tym zwiększona fala wsteczna pozostaje jeszcze na zstępującym ramieniu krzywej, chociaż znajduje się niżej niż zwykle, to taką krzywą nazywamy poddykrotyczną, a tętno – poddwybitnym (pulsus hypodicrotus). Jeżeli fala wsteczna pojawia się, dopiero gdy ramię zstępujące doszło już do takiego poziomu, że fala jest prawie równorzędna z falą główną, to taką krzywą zwiemy dykrotyczną, a tętno dwubitnym (pulsus dicrotus). Jeśli fala wsteczna pojawi się jeszcze później, mianowicie na ramieniu wstępującym następnej krzywej, to powstaje krzywa naddykrotyczna takie tętno zwiemy naddwubitnym (pulsus hyperdicrotus). Jeszcze późniejsze pojawienie się fali wstecznej może wieść do powstania krzywej monokrotycznej i tętna jednobitnego (pulsus monocrotus). Krzywą tę cechuje brak fal ze sprężystości i zlanie się fali wstecznej z ramieniem wstępującym następnej krzywej tętna. [podobne: akademia dietetyki wrocław, stomatologia estetyczna rzeszów, dialab wyniki online ]

Powiązane tematy z artykułem: akademia dietetyki wrocław dialab wyniki online stomatologia estetyczna rzeszów