Posted by on 11 września 2019

Na krzywej żylnej komorowe j wyraźnie jest zaznaczone wzniesienie komorowe v, natomiast przedsionkowe a jest małe lub nie ma go wcale. Najwyraźniejsza jest ta krzywa w niedomykalności zastawki trójdzielnej, gdy w czasie skurczu komory krew cofa się z powrotem do prawego przedsionka. Spostrzega się tętno żylne komorowe nadto w migotaniu przedsionków, w przypadkach równoczesnego skurczu przedsionków i komór i w niedomykalności zastawki dwudzielnej, skojarzonej z niezarosłym otworem owalnym. Badanie krzywej tętna żylnego, zdjętego równocześnie z tętnem tętniczym, oznaczenie: 1) czy prawy przedsionek jest czynny (zachowane wzniesienia) 2) czy za każdym skurczem przedsionka następuje skurcz komory (każdemu wzniesieni odpowiada v) 3) czy przedsionki i komory pracują miarowo (regularne występowanie a i v) 4) z jaką szybkością podnieta do skurczu przechodzi z przedsionków do komór (miarą jest odległość a-c) 5) czy zastawka trójdzielna jest sprawna (w nie domykalności – tętno żylne dodatnie). Przeszkodą w szerokim rozpowszechnieniu się kreślenia krzywych tętna żylnego są przede wszystkim duże trudności techniczne ich otrzymywania i w związku z tym niełatwe ich interpretowanie. Toteż z opracowaniem metody elektrokardiograficznej badania tętna żylnego straciły dużo na swej aktualności. Krzywa uderzenia koniuszka sercowego (Cardiogram). Krzywe uderzenia koniuszkowego zdejmuje się za pomocą kardiosfigmografu Jaqueta równocześnie z krzywą tętnicy szprychowej lub szyjnej. Mają one różny kształt, zależnie od budowy klatki piersiowej, ustawienia kardiosfigmografu i innych warunków. [patrz też: misie allegro, osrodek zdrowia luzino, skala barthel wzór ]

 1. Tomasz
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: drzwi chłodnicze[…]

 2. Nickname Master
  19 stycznia 2019

  Ciekawe te informacje ale nie u nas

 3. Sidewalk Enforcer
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: granulator tworzyw sztucznych[…]

 4. Sherwood Gladiator
  23 stycznia 2019

  Można pisać obszernie ?

Powiązane tematy z artykułem: misie allegro osrodek zdrowia luzino skala barthel wzór

Posted by on 11 września 2019

Na krzywej żylnej komorowe j wyraźnie jest zaznaczone wzniesienie komorowe v, natomiast przedsionkowe a jest małe lub nie ma go wcale. Najwyraźniejsza jest ta krzywa w niedomykalności zastawki trójdzielnej, gdy w czasie skurczu komory krew cofa się z powrotem do prawego przedsionka. Spostrzega się tętno żylne komorowe nadto w migotaniu przedsionków, w przypadkach równoczesnego skurczu przedsionków i komór i w niedomykalności zastawki dwudzielnej, skojarzonej z niezarosłym otworem owalnym. Badanie krzywej tętna żylnego, zdjętego równocześnie z tętnem tętniczym, oznaczenie: 1) czy prawy przedsionek jest czynny (zachowane wzniesienia) 2) czy za każdym skurczem przedsionka następuje skurcz komory (każdemu wzniesieni odpowiada v) 3) czy przedsionki i komory pracują miarowo (regularne występowanie a i v) 4) z jaką szybkością podnieta do skurczu przechodzi z przedsionków do komór (miarą jest odległość a-c) 5) czy zastawka trójdzielna jest sprawna (w nie domykalności – tętno żylne dodatnie). Przeszkodą w szerokim rozpowszechnieniu się kreślenia krzywych tętna żylnego są przede wszystkim duże trudności techniczne ich otrzymywania i w związku z tym niełatwe ich interpretowanie. Toteż z opracowaniem metody elektrokardiograficznej badania tętna żylnego straciły dużo na swej aktualności. Krzywa uderzenia koniuszka sercowego (Cardiogram). Krzywe uderzenia koniuszkowego zdejmuje się za pomocą kardiosfigmografu Jaqueta równocześnie z krzywą tętnicy szprychowej lub szyjnej. Mają one różny kształt, zależnie od budowy klatki piersiowej, ustawienia kardiosfigmografu i innych warunków. [patrz też: misie allegro, osrodek zdrowia luzino, skala barthel wzór ]

 1. Tomasz
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: drzwi chłodnicze[…]

 2. Nickname Master
  19 stycznia 2019

  Ciekawe te informacje ale nie u nas

 3. Sidewalk Enforcer
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: granulator tworzyw sztucznych[…]

 4. Sherwood Gladiator
  23 stycznia 2019

  Można pisać obszernie ?

Powiązane tematy z artykułem: misie allegro osrodek zdrowia luzino skala barthel wzór