Posted by on 1 września 2019

Ocenę tę przeprowadzono przed leczeniem i w wielu punktach czasowych po leczeniu, na zerwanych mieszków włosowych brwi (ryc. 3 w dodatkowym dodatku) .20 Ocenę radiologiczną za pomocą tomografii komputerowej lub obrazowania metodą rezonansu magnetycznego przeprowadzono co dwa cykle i oceniano według kryteriów oceny odpowiedzi w guzach litych (RECIST) .21 W razie potrzeby przeprowadziliśmy dodatkowe oceny choroby obejmujące markery nowotworu surowicy, w tym antygen nowotworowy. 125 (CA-125) i antygen swoisty dla gruczołu krokowego (PSA), oceniane, odpowiednio, według Gynecologic Cancer Intergroup (GCIG) 22 i kryteriów specyficznych dla antygenu specyficznego dla prostaty (PSAWG) 23. Odpowiedź markera nowotworowego w raku jajnika i gruczołu krokowego zdefiniowano jako spadek poziomu markera nowotworowego o ponad 50%, który utrzymywał się przez co najmniej 4 tygodnie. Odpowiedź radiologiczną zdefiniowano jako całkowitą lub częściową odpowiedź na ocenę radiologiczną, według RECIST, a wskaźnik korzyści klinicznej określono jako liczbę pacjentów z odpowiedzią radiologiczną lub markerem nowotworowym lub stabilizacją choroby przez 4 miesiące lub dłużej.
Wyniki
Badaj pacjentów
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa 60 badanych pacjentów. Tabela 2. Tabela 2. Dawki olaparybu w punkcie wyjściowym w badanych pacjentach. Zbadano sześćdziesięciu pacjentów z zaawansowanymi nowotworami litymi potwierdzonymi histologicznie lub cytologicznie. Ich wyjściową charakterystykę przedstawiono w Tabeli 1; a ich początkowe dawki podano w Tabeli 2. Opisy ocenionych dawek olaparybu w 10 oddzielnych kohortach przedstawiono w Tabeli w Dodatku uzupełniającym.
Toksyczność ograniczająca dawkę i maksymalna podana dawka
Trzy objawy toksyczności ograniczającej dawkę w pierwszym cyklu zaobserwowano u pacjentów otrzymujących 400 lub 600 mg olaparybu dwa razy na dobę. 47-letni pacjent z zaawansowanym rakiem jajnika miał pogorszenie nastroju i zmęczenie pierwszego stopnia w pierwszym dniu leczenia 400 mg olaparybu dwa razy na dobę. Objawy te ustąpiły w ciągu 24 godzin po odstawieniu olaparybu, ale powróciły po ponownym rozpoczęciu leczenia 200 mg dwa razy na dobę, co doprowadziło do przerwania leczenia. 59-letni pacjent z międzybłoniakiem, który właśnie ukończył chemioterapię mitomycyną, winblastyną i karboplatyną, które spowodowały przedłużoną mielosupresję, miał trombocytopenię 4 stopnia podczas pierwszego miesiąca leczenia 600 mg olaparybu dwa razy na dobę. Trombocytopenia ustąpiła w ciągu 2 tygodni po odstawieniu leku. Trzeci objaw toksyczności ograniczającej dawkę zaobserwowano u 47-letniego pacjenta z przerzutowym rakiem piersi, który otrzymywał 600 mg olaparybu dwa razy na dobę; w dniu 8 leczenia miała senność 3 stopnia, która ustąpiła całkowicie w ciągu 24 godzin po odstawieniu leku; stopnia wystąpiła senność po ponownym podaniu olaparybu w dawce 400 mg dwa razy na dobę. Te objawy toksyczności ograniczającej dawkę doprowadziły do ustalenia maksymalnej podanej dawki wynoszącej 600 mg olaparybu dwa razy na dobę i maksymalnej dawki tolerowanej wynoszącej 400 mg olaparybu dwa razy na dobę.
Bezpieczeństwo
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane związane z Olaparibem stwierdzono u co najmniej 5% populacji bezpieczeństwa, zgodnie z dawką olaparybu
[przypisy: informacja o lekach telefon, stomatologia estetyczna rzeszów, pestka moreli gorzkiej ]

 1. Take Away
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: pierwsza pomoc[…]

 2. Nickname Master
  15 stycznia 2019

  więcej młodych osób ma problemy z nadciśnieniem

 3. Kajetan
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Implanty Stomatologiczne[…]

 4. Kordian
  19 stycznia 2019

  Chcesz jeść zdrowo – nie kupuj w marketach

 5. Screwtape
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do granulator tworzyw sztucznych[…]

 6. Marcel
  23 stycznia 2019

  Mam nadzieję że nastąpią jakieś zmiany w diagnozie

Powiązane tematy z artykułem: informacja o lekach telefon pestka moreli gorzkiej stomatologia estetyczna rzeszów

Posted by on 1 września 2019

Ocenę tę przeprowadzono przed leczeniem i w wielu punktach czasowych po leczeniu, na zerwanych mieszków włosowych brwi (ryc. 3 w dodatkowym dodatku) .20 Ocenę radiologiczną za pomocą tomografii komputerowej lub obrazowania metodą rezonansu magnetycznego przeprowadzono co dwa cykle i oceniano według kryteriów oceny odpowiedzi w guzach litych (RECIST) .21 W razie potrzeby przeprowadziliśmy dodatkowe oceny choroby obejmujące markery nowotworu surowicy, w tym antygen nowotworowy. 125 (CA-125) i antygen swoisty dla gruczołu krokowego (PSA), oceniane, odpowiednio, według Gynecologic Cancer Intergroup (GCIG) 22 i kryteriów specyficznych dla antygenu specyficznego dla prostaty (PSAWG) 23. Odpowiedź markera nowotworowego w raku jajnika i gruczołu krokowego zdefiniowano jako spadek poziomu markera nowotworowego o ponad 50%, który utrzymywał się przez co najmniej 4 tygodnie. Odpowiedź radiologiczną zdefiniowano jako całkowitą lub częściową odpowiedź na ocenę radiologiczną, według RECIST, a wskaźnik korzyści klinicznej określono jako liczbę pacjentów z odpowiedzią radiologiczną lub markerem nowotworowym lub stabilizacją choroby przez 4 miesiące lub dłużej.
Wyniki
Badaj pacjentów
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa 60 badanych pacjentów. Tabela 2. Tabela 2. Dawki olaparybu w punkcie wyjściowym w badanych pacjentach. Zbadano sześćdziesięciu pacjentów z zaawansowanymi nowotworami litymi potwierdzonymi histologicznie lub cytologicznie. Ich wyjściową charakterystykę przedstawiono w Tabeli 1; a ich początkowe dawki podano w Tabeli 2. Opisy ocenionych dawek olaparybu w 10 oddzielnych kohortach przedstawiono w Tabeli w Dodatku uzupełniającym.
Toksyczność ograniczająca dawkę i maksymalna podana dawka
Trzy objawy toksyczności ograniczającej dawkę w pierwszym cyklu zaobserwowano u pacjentów otrzymujących 400 lub 600 mg olaparybu dwa razy na dobę. 47-letni pacjent z zaawansowanym rakiem jajnika miał pogorszenie nastroju i zmęczenie pierwszego stopnia w pierwszym dniu leczenia 400 mg olaparybu dwa razy na dobę. Objawy te ustąpiły w ciągu 24 godzin po odstawieniu olaparybu, ale powróciły po ponownym rozpoczęciu leczenia 200 mg dwa razy na dobę, co doprowadziło do przerwania leczenia. 59-letni pacjent z międzybłoniakiem, który właśnie ukończył chemioterapię mitomycyną, winblastyną i karboplatyną, które spowodowały przedłużoną mielosupresję, miał trombocytopenię 4 stopnia podczas pierwszego miesiąca leczenia 600 mg olaparybu dwa razy na dobę. Trombocytopenia ustąpiła w ciągu 2 tygodni po odstawieniu leku. Trzeci objaw toksyczności ograniczającej dawkę zaobserwowano u 47-letniego pacjenta z przerzutowym rakiem piersi, który otrzymywał 600 mg olaparybu dwa razy na dobę; w dniu 8 leczenia miała senność 3 stopnia, która ustąpiła całkowicie w ciągu 24 godzin po odstawieniu leku; stopnia wystąpiła senność po ponownym podaniu olaparybu w dawce 400 mg dwa razy na dobę. Te objawy toksyczności ograniczającej dawkę doprowadziły do ustalenia maksymalnej podanej dawki wynoszącej 600 mg olaparybu dwa razy na dobę i maksymalnej dawki tolerowanej wynoszącej 400 mg olaparybu dwa razy na dobę.
Bezpieczeństwo
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane związane z Olaparibem stwierdzono u co najmniej 5% populacji bezpieczeństwa, zgodnie z dawką olaparybu
[przypisy: informacja o lekach telefon, stomatologia estetyczna rzeszów, pestka moreli gorzkiej ]

 1. Take Away
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: pierwsza pomoc[…]

 2. Nickname Master
  15 stycznia 2019

  więcej młodych osób ma problemy z nadciśnieniem

 3. Kajetan
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Implanty Stomatologiczne[…]

 4. Kordian
  19 stycznia 2019

  Chcesz jeść zdrowo – nie kupuj w marketach

 5. Screwtape
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do granulator tworzyw sztucznych[…]

 6. Marcel
  23 stycznia 2019

  Mam nadzieję że nastąpią jakieś zmiany w diagnozie

Powiązane tematy z artykułem: informacja o lekach telefon pestka moreli gorzkiej stomatologia estetyczna rzeszów