Posted by on 12 września 2019

Fosfor organiczny tworzy związki z węglowodanami i wchodzi w skład lipidów, białek i kwasów nukleinowych. Fosfor -nieorganiczny odkłada się przede wszystkim w kościach i to dość szybko. Już bowiem po czterech godzinach od chwili wprowadzenia do ustroju promieniotwórczego (izotopu) fosforu, 48 % jego znajduje się w kościach i 25 % w mięśniach. W osoczu krwi dorosłych ilość fosforu wynosi 3 . :. 4 mg %, u osesków 4,5 – 5,5 mg %, u dzieci• zaś krzywiczych 1,5 – 2,5 mg %. W ustroju fosfor znajduje się w ilości około 0,9 % wagi człowieka dorosłego i około 0,52 % wagi noworodków. Dzienne minimum zapotrzebowania fosforu wynosi 0,7 – 2,3 g. Fosfor może przechodzić ze związków organicznych w związki nieorganiczne i odwrotnie, wobec czego ustrój jest dostatecznie zabezpieczony w fosfor w razie większego zapotrzebowania. W razie niedostatecznej ilości fosforu w ustroju zostaje on zmobilizowany z kości jako swojej składnicy, gdyż w kościach znajduje się około 400 – 500 g fosforu. Człowiek wydala średnio na dobę 3,5 – 5,5 g fosforu w zależności od pożywienia. Dlatego w dietach zawartość jego musi być odpowiednia, Jeżeli podawać nieznaczne ilości fosforu ustrojom młodym i rosnącym, to wystąpią objawy analogiczne do głodu wapniowego przypominające krzywicę wraz z zaburzeniami w kostnieniu, do których dołączają się zaburzenia nerwowe. Fosfor bowiem jest niezbędny wraz z wapniem do prawidłowego kostnienia, a także utrzymuje i wzmaga pobudliwość nerwowo-mięśniową. Prawidłowy stosunek fosforu do wapnia w zjawiskach fizjologicznych odgrywa zasadniczą rolę. Tam bowiem, gdzie jest zwichnięcie tego stosunku powstaną zaburzenia w kostnieniu i w układzie nerwowym. Zaburzenia w przemianie fosforowej odbijają się też na, przemianie wapniowej i odwrotnie. [przypisy: skala barthel wzór, bongo allegro, motylki pro ana blog ]

 1. Oliver
  19 stycznia 2019

  w stosunku do lasera to duży krok na przód

 2. Justyna
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: restauracje katowice[…]

 3. Adrian
  23 stycznia 2019

  to nie jabłka, ażeby można je było spożywać w dowolnej ilości

Powiązane tematy z artykułem: bongo allegro motylki pro ana blog skala barthel wzór

Posted by on 12 września 2019

Fosfor organiczny tworzy związki z węglowodanami i wchodzi w skład lipidów, białek i kwasów nukleinowych. Fosfor -nieorganiczny odkłada się przede wszystkim w kościach i to dość szybko. Już bowiem po czterech godzinach od chwili wprowadzenia do ustroju promieniotwórczego (izotopu) fosforu, 48 % jego znajduje się w kościach i 25 % w mięśniach. W osoczu krwi dorosłych ilość fosforu wynosi 3 . :. 4 mg %, u osesków 4,5 – 5,5 mg %, u dzieci• zaś krzywiczych 1,5 – 2,5 mg %. W ustroju fosfor znajduje się w ilości około 0,9 % wagi człowieka dorosłego i około 0,52 % wagi noworodków. Dzienne minimum zapotrzebowania fosforu wynosi 0,7 – 2,3 g. Fosfor może przechodzić ze związków organicznych w związki nieorganiczne i odwrotnie, wobec czego ustrój jest dostatecznie zabezpieczony w fosfor w razie większego zapotrzebowania. W razie niedostatecznej ilości fosforu w ustroju zostaje on zmobilizowany z kości jako swojej składnicy, gdyż w kościach znajduje się około 400 – 500 g fosforu. Człowiek wydala średnio na dobę 3,5 – 5,5 g fosforu w zależności od pożywienia. Dlatego w dietach zawartość jego musi być odpowiednia, Jeżeli podawać nieznaczne ilości fosforu ustrojom młodym i rosnącym, to wystąpią objawy analogiczne do głodu wapniowego przypominające krzywicę wraz z zaburzeniami w kostnieniu, do których dołączają się zaburzenia nerwowe. Fosfor bowiem jest niezbędny wraz z wapniem do prawidłowego kostnienia, a także utrzymuje i wzmaga pobudliwość nerwowo-mięśniową. Prawidłowy stosunek fosforu do wapnia w zjawiskach fizjologicznych odgrywa zasadniczą rolę. Tam bowiem, gdzie jest zwichnięcie tego stosunku powstaną zaburzenia w kostnieniu i w układzie nerwowym. Zaburzenia w przemianie fosforowej odbijają się też na, przemianie wapniowej i odwrotnie. [przypisy: skala barthel wzór, bongo allegro, motylki pro ana blog ]

 1. Oliver
  19 stycznia 2019

  w stosunku do lasera to duży krok na przód

 2. Justyna
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: restauracje katowice[…]

 3. Adrian
  23 stycznia 2019

  to nie jabłka, ażeby można je było spożywać w dowolnej ilości

Powiązane tematy z artykułem: bongo allegro motylki pro ana blog skala barthel wzór