Posted by on 1 września 2019

Występowanie autoprzeciwciał w próbkach krwi od 111 zdrowych dorosłych osób w wieku poniżej 50 lat na podstawie tego testu wynosiło 12%, podobnie jak w oryginalnym badaniu. Analiza statystyczna
Wykorzystaliśmy modele regresji logistycznej do analizy danych w badaniu z matką przypadku w porównaniu z matką kontrolującą dopasowanie jako zmienną wynikową i obecnością lub mianem przeciwciała blokującego, obecnością lub mianem przeciwciała wiążącego i wiekiem jako zmiennymi objaśniającymi. Osobnikom bez autoprzeciwciał przypisano miano przeciwciał 0 i włączono do modelu, aby przeanalizować wpływ na dawkę. Użyliśmy dokładnego testu Fishera i testu Kruskala-Wallisa do oceny różnic w częstościach autoprzeciwciał i mianach odpowiednio u matek kontrolnych, kobiet, które nigdy nie były w ciąży, oraz u mężczyzn. Aby ustalić, czy dane z autoprzeciwciała z badania były wiarygodne, porównaliśmy częstości autoprzeciwciał i miana między badaniem i badaniem 2 w każdej grupie osobników, stosując dokładny test Fishera i test rang Wilcoxona, odpowiednio. Zastosowaliśmy analizę wariancji, a następnie Tybetańskiego testu na odległość, aby zbadać różnice wieku pomiędzy grupami. Wykorzystaliśmy współczynniki korelacji rang Spearmana, aby zbadać powiązania między zmiennymi ciągłymi. Wszystkie analizy wykonano przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9. Wartości P mniejsze niż 0,05 uznano za wskazujące na istotność statystyczną i nie skorygowano ich pod kątem wielu analiz.
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa charakterystyka badanych, według grupy analitycznej. Tabela 2. Tabela 2. Częstości blokowania i wiązania autoprzeciwciał przeciwko receptorom folianowym, według badania. Tabela przedstawia wyjściową charakterystykę badanych osób. Kobiety, które nigdy nie były w ciąży, były młodsze od matek i innych osób kontrolnych (p <0,001). Ciąża dotknięta wadą cewy nerwowej wystąpiła w ciągu ostatnich 5 lat u 23 matek (17 z 103 [17%] w Badaniu i 6 z 37 [16%] w Badaniu 2). Tabela 2 pokazuje liczbę matek i kontrolnych, których próbki surowicy były pozytywne dla autoprzeciwciał w Badaniu i Badaniu 2. Łącznie 117 osobników (39%) w Badaniu i 33 (42%) w Badaniu 2 miało próbki pozytywne albo dla rodzaj autoprzeciwciału-receptora folanowego; 9% i 6%, odpowiednio, były pozytywne dla obu typów. Miana autoprzeciwciał nie korelują istotnie z liczbą ciąż (r = -0,08 dla autoprzeciwciał blokujących i r = 0,02 dla autoprzeciwciał) lub z wiekiem w czasie pobierania próbek (r = -0,07 dla autoprzeciwciał blokujących i r = -0,08 dla wiązania autoprzeciwciała). Ani obecne pobieranie suplementów (w badaniu ani w badaniu 2), ani poziom folacyny w surowicy (w badaniu 2) nie były istotnie związane z obecnością autoprzeciwciał (dane nie przedstawione).
Tabela 3. Tabela 3. Wyniki analizy logistyczno-regresyjnej analizy kontrolnej próbek 1. Rycina 1. Ryciny 1. Miana blokujących receptory folianowe i wiążące autoprzeciwciała, według grupy badanej i badania. Dane dla przeciwciał blokujących przedstawiono na panelu A, a dane dla przeciwciał wiążących na panelu B.
W badaniu 1, zgodnie z analizą logistyczno-regresyjną, ani obecność, ani miano autoprzeciwciał receptora folanowego nie było istotnie związane z historią ciąży powikłanej defektem cewy nerwowej (Tabela 3)
[hasła pokrewne: motylki pro ana blog, kamica szczawianowa dieta, rak brodawki vatera ]

 1. Victoria
  11 stycznia 2019

  Polecam serdecznie wszystkim lekarzom, zwłaszcza klinicystom

 2. Oliver
  13 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: szczoteczki soniczne[…]

 3. Zoja
  15 stycznia 2019

  Co sądzicie o takich zabiegach poza granicami kraju?

 4. Gracjan
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: serwis ekspresów do kawy warszawa[…]

 5. Iga
  19 stycznia 2019

  Trzeba przede wszystkim dbać o siebie i zdrowe nawyki

 6. Ida
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do psycholog katowice[…]

 7. Mental
  23 stycznia 2019

  Taki sok jest smaczny, a witaminy i enzymy zawarte w nim działają natychmiast

Powiązane tematy z artykułem: kamica szczawianowa dieta motylki pro ana blog rak brodawki vatera

Posted by on 1 września 2019

Występowanie autoprzeciwciał w próbkach krwi od 111 zdrowych dorosłych osób w wieku poniżej 50 lat na podstawie tego testu wynosiło 12%, podobnie jak w oryginalnym badaniu. Analiza statystyczna
Wykorzystaliśmy modele regresji logistycznej do analizy danych w badaniu z matką przypadku w porównaniu z matką kontrolującą dopasowanie jako zmienną wynikową i obecnością lub mianem przeciwciała blokującego, obecnością lub mianem przeciwciała wiążącego i wiekiem jako zmiennymi objaśniającymi. Osobnikom bez autoprzeciwciał przypisano miano przeciwciał 0 i włączono do modelu, aby przeanalizować wpływ na dawkę. Użyliśmy dokładnego testu Fishera i testu Kruskala-Wallisa do oceny różnic w częstościach autoprzeciwciał i mianach odpowiednio u matek kontrolnych, kobiet, które nigdy nie były w ciąży, oraz u mężczyzn. Aby ustalić, czy dane z autoprzeciwciała z badania były wiarygodne, porównaliśmy częstości autoprzeciwciał i miana między badaniem i badaniem 2 w każdej grupie osobników, stosując dokładny test Fishera i test rang Wilcoxona, odpowiednio. Zastosowaliśmy analizę wariancji, a następnie Tybetańskiego testu na odległość, aby zbadać różnice wieku pomiędzy grupami. Wykorzystaliśmy współczynniki korelacji rang Spearmana, aby zbadać powiązania między zmiennymi ciągłymi. Wszystkie analizy wykonano przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9. Wartości P mniejsze niż 0,05 uznano za wskazujące na istotność statystyczną i nie skorygowano ich pod kątem wielu analiz.
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa charakterystyka badanych, według grupy analitycznej. Tabela 2. Tabela 2. Częstości blokowania i wiązania autoprzeciwciał przeciwko receptorom folianowym, według badania. Tabela przedstawia wyjściową charakterystykę badanych osób. Kobiety, które nigdy nie były w ciąży, były młodsze od matek i innych osób kontrolnych (p <0,001). Ciąża dotknięta wadą cewy nerwowej wystąpiła w ciągu ostatnich 5 lat u 23 matek (17 z 103 [17%] w Badaniu i 6 z 37 [16%] w Badaniu 2). Tabela 2 pokazuje liczbę matek i kontrolnych, których próbki surowicy były pozytywne dla autoprzeciwciał w Badaniu i Badaniu 2. Łącznie 117 osobników (39%) w Badaniu i 33 (42%) w Badaniu 2 miało próbki pozytywne albo dla rodzaj autoprzeciwciału-receptora folanowego; 9% i 6%, odpowiednio, były pozytywne dla obu typów. Miana autoprzeciwciał nie korelują istotnie z liczbą ciąż (r = -0,08 dla autoprzeciwciał blokujących i r = 0,02 dla autoprzeciwciał) lub z wiekiem w czasie pobierania próbek (r = -0,07 dla autoprzeciwciał blokujących i r = -0,08 dla wiązania autoprzeciwciała). Ani obecne pobieranie suplementów (w badaniu ani w badaniu 2), ani poziom folacyny w surowicy (w badaniu 2) nie były istotnie związane z obecnością autoprzeciwciał (dane nie przedstawione).
Tabela 3. Tabela 3. Wyniki analizy logistyczno-regresyjnej analizy kontrolnej próbek 1. Rycina 1. Ryciny 1. Miana blokujących receptory folianowe i wiążące autoprzeciwciała, według grupy badanej i badania. Dane dla przeciwciał blokujących przedstawiono na panelu A, a dane dla przeciwciał wiążących na panelu B.
W badaniu 1, zgodnie z analizą logistyczno-regresyjną, ani obecność, ani miano autoprzeciwciał receptora folanowego nie było istotnie związane z historią ciąży powikłanej defektem cewy nerwowej (Tabela 3)
[hasła pokrewne: motylki pro ana blog, kamica szczawianowa dieta, rak brodawki vatera ]

 1. Victoria
  11 stycznia 2019

  Polecam serdecznie wszystkim lekarzom, zwłaszcza klinicystom

 2. Oliver
  13 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: szczoteczki soniczne[…]

 3. Zoja
  15 stycznia 2019

  Co sądzicie o takich zabiegach poza granicami kraju?

 4. Gracjan
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: serwis ekspresów do kawy warszawa[…]

 5. Iga
  19 stycznia 2019

  Trzeba przede wszystkim dbać o siebie i zdrowe nawyki

 6. Ida
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do psycholog katowice[…]

 7. Mental
  23 stycznia 2019

  Taki sok jest smaczny, a witaminy i enzymy zawarte w nim działają natychmiast

Powiązane tematy z artykułem: kamica szczawianowa dieta motylki pro ana blog rak brodawki vatera